Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2017

Oversigt over indkomne høringer

Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervsstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Bemærkninger til "Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017" APJ 5. januar Høringssvar
Udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2017 MJK 9. januar  Høringssvar
Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og drift af vådområder MJK 10. januar Høringssvar
Udkast til vejledning om fastholdelse af vådområder MJK 12. januar Høringssvar
Krydsoverenstemmelse HGL  12. januar  Høringssvar 
Støtte til kvalitetsordninger for mælkeprodukter ETN 13. januar Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion LHO 16. januar Høringssvar
Økologisk arealtilskud MTK 17. januar Høringssvar
Tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter MJK 26. januar Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Naturforvaltningen            Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Ændring af jagttid på kronvildt KPO 22. maj Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugs-og fiskeristyrelsen Ansvarlig  Frist Evt. høringssvar
Gødning om plantedække NLU 10 februar Høringssvar

Landdistriktsfonden

MTK 28. februar Høringssvar
Økologivejledning LHO 17. april Høringssvar
Natura 2000 KPO, MTK 8. maj Høringssvar
Plantedække og dyrkningsrelaterede tiltag NLU 8. maj Høringssvar
Direkte betalinger MSO 30. maj Høringssvar
Delegationsbekendtgørelse HGL 30. maj  Høringssvar
Krydsoverenstemmelse HGL 21. juni Høringssvar 
Jordbrugets anvendelse af gødning NLU  21. juni   Høringssvar 
Gødsknings- og harmoniregler  HBJ 4. juli Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen
Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Udkast til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen samt kort over oplande

HBJ 16. januar Høringssvar
NEC bekendtørelse IMS 18. januar Høringssvar
Kriterier for vådområde- og lavbundsprojekter MJK 25. januar Høringssvar
Bekendtgørelse om miljøfremmede stoffer HBK 3. februar Høringssvar
Nitrathandlingsprogrammet NLU & IMS 9. februar Høringssvar

Insatsprogrammer for vandområdedistrikter

HBK 14. februar Høringssvar

Urørt Skov

KPO 20. marts Høringssvar
Husdyrgødningsbekendtgørelsen HBJ 19. april Høringssvar
Godkendelsesbekendtgørelsen og tilsynsbekendtgørelsen HBK 24. april Høringssvar
VVM-kompetence og digital selvbetjening HBK 24. april Høringssvar
Handlingsplan mod invasive arter KPO 26. april Høringssvar
Sprøjtejournaler STHJ 22.maj Høringssvar
Læplantning KPO 24. maj Høringssvar
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo KPO 31. maj Høringssvar
Ny husdyrregulering seks bekendtgørelser IMS 1. juni Høringssvar
Ny miljøvurdering husdyrregulering  IMS 2. juni Høringssvar 
Indsatsprogrammer for vanområdedistrikter EJO  2. juni Høringssvar 
Tilskudsordning til privat skovrejsning SKO  15. juni  Høringssvar 
Tilskudsordning til skov med biodiversitetsformål SKO  16. juni  Høringssvar 
Konstruerede minivådområder EJO, MTK, MSO 23. juni   Høringssvar
Høringssvar SEGES
Høringssvar MTK, MSO
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen  HBK 4. juli Høringssvar
Miljøbeskyttelse HBK 4. juli Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Forslag til ændring af Kommissionens forordning nr. 142/2011 HBJ 9. januar Høringssvar
Novel Foods SKO 15. maj Høringssvar

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Forslag til ændring af lov om elforsyning JA 13. januar Høringssvar
Energiunion MDC 10. februar Høringssvar
Tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd KBS 10. marts Høringssvar

   

Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Udkast til bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser og gebyrer for klager

HBK 16. januar Høringssvar
Ændringsforslag L121 om modernisering af planloven HBK 27. april Høringssvar

Naturråd og Det Grønne Danmarkskort samt udviklingsområder

KPO 2. maj Høringssvar
Planlægning i byzoner HBK  13. juni  Høringssvar 
Byvækst og produktionserhvervh HBK  10. juli  Høringssvar
Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, departementet
Ansvarlig Frist  Evt. Høringssvar
Afstemning og forlænget godkendelse af en række aktivstoffer STHJ 7. marts Høringssvar
Neonic og pendimethalin STHJ 2. maj
Høringssvar
Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen STHJ 12. juni  Høringssvar 

 

Transportministeriet, Trafik- og Byggestyrelsen  Ansvarlig   Frist  Evt. høringssvar 

Bekendtgørelse om droneflyvning uden for bymæssigt område

KBS 18. januar Høringssvar
     

 

Finanstilsynet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
NEP OHL 28. februar Høringssvar

Udannelses- og Forskningsministeriet

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Erhvervskandidat KTS 1. juli Høringssvar

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Bygningsreglementet 2015 KEPO 15. januar Høringssvar

Konkurrence- og forbrugerstryelsen

Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Administrative bødeforlæg SFAL 14. juni  Høringssvar 

 

Økonomi - og indenrigsministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Høring om bekæmpelse af bjørneklo, frikommunelov

KPO 20. januar Høringssvar

Ændring af lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner

MAL 23. januar Høringssvar
Det nationale reformprogram 2017, herunder EU's væksstrategi Europa2020 KPO 29. marts Høringssvar