Vi bruger cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.
Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2017

P-nyhedsbrev uge 20, 18-05-2017


Priserne på kød og mælkeprodukter er gået ind i en stærkere konjunkturfase. De bedre konjunkturer fører til stigende indtjening, som yderligere hjælpes på vej af forbedret produktivitet samt fødevare- og landbrugspakken.

Landbrug & Fødevarer har været til møde med miljø- og fødevareministeren og miljø- og landbrugsordførerne for de fire partier bag Landbrugspakken.

Landbrug & Fødevarer og SEGES er klar til at gå i clinch med politikere, embedsmænd og repræsentanter for de grønne organisationer på Naturmødet i Hirtshals, som holdes for anden gang torsdag til lørdag.

Det er absurd, når Det Økologiske Råd hævder, at dansk landbrug favoriseres i forhold til udledning af ammoniak. Virkeligheden er, at reduktionskravet til Danmark er betydelig skrappere end i de øvrige EU-lande, fastslår Morten Høyer.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har lagt op til, at de økologer der ønsker at afhorne kalve, skal ansøge om dette på enkelt dyrs niveau gennem Tast selv. Det er en meget dårlig løsning, mener Landbrug & Fødevarer.

Det er positivt, at danskerne og Teknologirådet mener, at landbruget fortsat skal have en solid plads i samfundet. Vi skal dog samtidig tænke nyt for at sikre, at fremtidens arealanvendelse sker på et åbent, gennemsigtigt og inddragende grundlag, skriver Lars Hvidtfeldt.

Salget af danske fødevarer til Kina og Hong Kong vokser støt og nåede sidste år op på knap 13 milliarder kroner. Med den nye aftale om at eksportere forarbejdet svinekød til kineserne satser Landbrug & Fødevarer på et endnu større eksporteventyr til Asien i år.

Søndag den. 21. maj inviterer økologiske svineproducenter rundt om i landet til den årlige Sofari, hvor danskerne kan komme ud og hilse på glade øko-grise med krølle på halen. En af de landmænd, der byder indenfor, er Kåre Bonde Olesen fra Attrup ved Brovst

P-nyhedsbrev uge 19, 11-05-2017


Landbrug & Fødevarer afgav fredag i sidste uge et stærkt kritisk høringssvar til bekendtgørelse og vejledning vedr. Naturråd og vejledning om det Grønne Danmarkskort.

Miljøstyrelsens brug af kriteriet slyngningsgrad er fejlbehæftet, og derfor bør beregningen af, hvor mange kilometer små vandløb, der forventes at blive taget ud af planerne, skal laves om.

Aarhus Kommunes vil påtvinge mange af områdets landmænd at dyrke jorden uden brug af pesticider. Landbrug & Fødevarer tager på det kraftigste afstand fra den beslutning.

Nogle af verdens største medier har bragt historien om Landbrug & Fødevarers øl Pisner.

Reglerne om permanent genopdyrkningsret træder i kraft 1. juli 2017, efter Folketinget tirsdag vedtog ændringen af Lov om drift af landbrugsjorder. Det betyder, at arealer, der lægges ud til natur, ikke kan vokse sig ind i beskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens § 3, hvis de anmeldes til kommunen.

Landbrug & Fødevarer har skrevet ud til mere end 100 lodsejere for at gøre dem opmærksomme på høringen om rørlagte vandløb.

I næste uge er Hirtshals vært for Naturmødet, som er et nyt folkemøde om natur. Landbrug & Fødevarer er selvfølgelig med og deltager både i debatter og med en stand sammen med AgriNord, LandboNord og NF Plus.

Igen i år afholder Landbrug & Fødevarer sammen med Dansk Skovforening en erfa-dag for de to organisationers repræsentanter i kommunernes Grønne Råd.

Vi har endelig fået udkast til de centrale bekendtgørelser til Husdyrloven i høring. De bliver nu nærlæst både på Axelborg og hos SEGES.

Friluftsrådet lancerer - bl.a. i samarbejde med Landbrug & Fødevarer - kampagnen 'Oplev mere – brug naturen!', der sætter fokus på adgangsreglerne i skoven, det åbne land og på stranden.

P-nyhedsbrev uge 18, 04-05-2017


Det nye forlig om boligskatter ændrer ikke grundlæggende på beskatningen af landbrugsjord og stuehuse, og ”bondegårdsreglen” og ”stuehusreglen” bevares. Det er meget glædeligt.

Landbrug & Fødevarer har præsenteret en ny ti-punktsplan, som viser retningen for en dynamisk udvikling i økologien.

Kommissionen har modtaget 320.000 svar på høringen om fremtidens landbrugspolitik. Forude venter Kommissionens analyse af svarene. Resultaterne af analysen vil blive præsenteret på en konference 7. juli i Bruxelles.

Landbrug & Fødevarers næstformand, Asger Krogsgaard, er udnævnt til ny formand for ICC Danmark, hvor han afløser Michael Kjær.

Bevillingerne til økologisk forskning og udvikling har været faldende siden 2013, og i år er der ikke afsat midler til et økologisk forskningsprogram. Det er problematisk, mener ICROFS, der administrerer og koordinerer dansk og europæisk økologiforskning.

Vi er nødt til at finde en mellemvej, hvor de økonomisk effektive landmænd kan fortsætte, skriver Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Uanset at der fremover er bud efter landbrugsjord til andre formål end landbrug, vil landbruget fortsat være et væsentligt erhverv, der dækker over halvdelen af Danmark i 2050.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 18, 03-05-2017


Der er nu indgået en vigtig handelsaftale mellem Danmark og Kina. Med aftalen åbner kineserne for import af forarbejdet grisekød.

En ny økologiaftale mellem Kina og Danmark vil øge antallet af danske økologiske produkter i de kinesiske supermarkeder.

P-nyhedsbrev uge 17, 27-04-2017


Landbrug & Fødevarer fortsætter erhvervets store omdømmekampagne. En ny reklamefilm bliver i de kommende uger vist i biografer og på TV.

Miljøstyrelsen har for nylig udsendt en vejledning, hvor vandrådenes råderum er begrænset. Nu har ministeriet udvidet vandrådenes muligheder igen.

Landbrug & Fødevarers mangeårige pres for at mindske papirnusseriet ved miljøgodkendelse af husdyrbrug giver igen i år resultat – den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er nu nede på 5,1 mdr.

Den netop vedtagne pesticidstrategi er godt nyt for de danske forbrugere, der også i fremtiden vil være sikre på, at kunne købe danske fødevarer i topkvalitet.

Der er gode elementer i den nye rapport fra Energikommissionen, men desværre overses de mange muligheder i biomasse, mener Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer støtter op om de netop offentliggjorte anbefalinger til et mere tidssvarende og enkelt dagpengesystem for selvstændige.

Otte køkkener i det danske madland er nominerede til at vinde De Økologiske Køkkenroser. Den eftertragtede pris uddeles til de offentlige køkkener i Danmark, der har gjort en særlig indsats for økologien. En indsats, der både kan smages i maden og opleves i måltidet.

P-nyhedsbrev uge 16, 20-04-2017


De længe efterspurgte retningslinjer for Det Grønne Danmarkskort er sendt i høring. Landbrug & Fødevarer ønsker meget klarere rammer, end der er lagt op til.

Det kan få negative konsekvenser for dansk eksport, hvis Theresa May sikrer sig et stærkt mandat ved det varslede britiske valg.

Såfremt det bliver vedtaget af Parlamentet og Rådet, vil der blive trukket 1,38 % af årets landbrugsstøtte til EU’s krisereserve. Beløbet trækkes fra støtte til grundbetaling, grønne krav mv. Der vil dog ikke blive reduceret i støtten for de første ca. 15.000 kr.

Ustabil drift i Tast selv-service har givet store udfordringer for de konsulenter, der laver EU-ansøgninger. Derfor anmodede Landbrug & Fødevarer inden påske Landbrugs & Fiskeristyrelsen om en udskydelse af ansøgningsfristen. Men anmodningen er ikke blevet ikke imødekommet.

På et år er antallet af unge der søger ind på en landbrugsskole direkte efter folkeskolen steget med 28 procent. Garanti for praktikplads, efterfølgende job og en uddannelse med grøn profil, kan forklare stigningen.

Når de økologiske køer på søndag bliver lukket ud på græs, er det ikke kun en god dag for køerne og de mange tusinde tilskuere. Det er også en vigtig dag for de økologiske mejerier.

Overraskende mange danskere mener ikke, at globaliseringen har været positiv for dansk økonomi, skriver Landbrug & Fødevarers cheføkonom.
PRESSEMEDDELELSE -
De nominerede til Slagterprisen 2017 er fundet. Igen i år er prisen delt i to; én til slagteren i dagligvarebutikken og én til den selvstændige slagter.
PRESSEMEDDELELSE -
De nominerede til Kantineprisen 2017 er fundet. Kantineprisen er i år delt i to; én til kantiner for virksomheder og én til kantiner for uddannelser.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 14, 07-04-2017


En vision og 25 konkrete bud på yderligere vækst og udvikling af økologien. Det afleverede det økologiske erhvervsteam 7. april til miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen. Landbrug & Fødevarer bakker op.

P-nyhedsbrev uge 14, 06-04-2017


Kulturminister Mette Bock (LA) viste forståelse overfor landbrugets udfordringer med digebeskyttelsen, da hun i dag mødtes med viceformand Lone Andersen.

Det økologiske areal er større nu end nogensinde før. Det viser en ny opgørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet. Den statistik vækker glæde hos Landbrug & Fødevarer.

Et bredt flertal i Folketinget (V, LA, K, DF, S, R og AL) vedtog 30. marts ændringer til gødningsloven. Ændringerne bemyndiger ministeren til at pålægge landmænd at udlægge målrettede efterafgrøder, hvis den frivillige indsats ikke er tilstrækkelig.

Landmænd i Europa har mere end opfyldt kravet til at udlægge miljøfokusområder, og derfor vurderer EU-Kommissionen, at det ikke er nødvendigt at hæve kravet fra 5 pct. til 7 pct.

Der er i Folketinget blevet fremsat et forslag, der vil betyde, at kommunerne fremover kan bekæmpe kæmpebjørneklo for lodsejers regning.

I sidste uge lancerede Miljø-og fødevareministeriet varslingsportalen ”Din Natur”. Når man tilmelder sig portalen, får man direkte besked, hvis der sker ændringer i registreringen af § 3 beskyttet natur på fx ens ejendom. L&F har længe efterspurgt mere direkte information til lodsejerne, og byder portalen velkommen.

Mange historiske levn – alt fra gravhøje til pansergrave fra 2. verdenskrig – ligger gemt på private arealer. Som lodsejer kan du være med til at synliggøre de kendte og glemte historier, der gemmer sig i det lokale landskab.

Mange kommuner er gået i gang med at udpege arealer til det Grønne Danmarkskort - på trods af manglende retningslinjer og vejledninger. Derfor har Landbrug & Fødevarer skrevet et brev til erhvervsministeren og miljø- og fødevareministeren.

Daværende miljøminister Ida Auken forhandlede i 2012 en aftale, der forpligtede Danmark til at reducere ammoniakudledningen i 2020 med 24 pct. Intet andet land meldte et så højt reduktionskrav ind. Det har kostet Danmark milliarder af kroner og tab af flere tusinde job.

Det bliver noget nemmere at søge om, og få udbetalt, støtte til for eksempel miljøteknologi og modernisering af staldanlæg.

Sønderborg Kommune bør købe landbrugsjorden ved Mjang Dam fri, hvis kommunen ønsker at jorden skal være pesticidfri, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand, Landbrug & Fødevarer.

Antiglobalister og frihandelsskeptikere har fået for lidt modspil. Politikere og erhvervsorganisationer indleder nu en fælles kamp mod protektionisme og har stiftet Free Trade Fight Club.

P-nyhedsbrev uge 13, 30-03-2017


Århus Universitet har fremlagt nye beregninger, der viser, at landbruget havde ret i vores kritik af at Danmark ikke kan nå at reducere ammoniakudledningen med 24 % i 2020. Men vi kan nå 20 pct.

Det danske ejendomsvurderingssystem har i årevis været udsat for hård kritik. Det ser nu endelig ud til, at rammerne for et nyt system er ved at være på plads.

Onsdag den 29. marts blev lovforslaget om nedsat bo- og gaveafgift ved generationsskifte fremsat i Folketinget.

Landbrugets FinansieringsBank (LFB) blev i 2012 etableret med en forventet levetid på 5 år. Derfor påbegyndes nu en proces, der kan sikre at LFB's kunder finder et ”varigt hjem”.
PRESSEMEDDELELSE -
Det er positivt, at EU-Kommissionen endelig har forlænget kvægundtagelsen, men bekymrende at den kun er forlænget for to år, da det giver usikkerhed om landmændenes produktionsbetingelser. Det mener Landbrug & Fødevarer.

Højesteret har tirsdag endelig afgjort sagen om Værnengene – og dommen gik imod Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer har skudt anden del af Beercycling-projektet i gang. Nu skal der brygges øl af den maltbyg, som er blevet gødet med urin indsamlet fra glade festivalgæster på Roskilde Festivalen 2015.

Miljøstyrelsen vil ændre i de bekendtgørelser, der omhandler miljømål og indsatser. Blandt ændringerne er en lang række – over 90 - åbninger af rørlægninger, som lodsejerne ellers ved gennemsyn af vandområdeplanerne og de tilhørende bilag har kunne konstatere var taget ud af planerne.

Sydkorea kan vise sig som et nyt marked for danske æg, herunder de buræg, der er under udfasning i danske butikker.

Den danske fødevareeksport risikerer at falde fra 13 til 3 milliarder kroner, hvis ikke det lykkes at få en handelaftale i stand mellem EU og Storbritannien.

P-nyhedsbrev uge 12, 23-03-2017


Eksperterne bag den nye undersøgelse af grundvandsovervågningen skal være helt uvildige og have et klart formuleret kommissorium.
PRESSEMEDDELELSE -
Det er meget positivt, at sagen om grundvandsdata nu bliver undersøgt til bunds.

Landbrug & Fødevarer vil holde ministeren op på, at undersøgelsen ikke bliver en syltekrukke, og at den bliver 100 procent uvildig.

I 2012 forpligtede Ida Auken sig på, at vi kan reducere vores ammoniakudledning med 24 procent frem mod 2020. Det er en skandale for landbruget, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Det kan blive en bombe under dansk landbrug, at danske særregler for ammoniakudledning kræver, at Danmark skal reducere udledningen med 24 procent senest i 2020.

Landbrug & Fødevarer frygter, at det vil medføre en stigning i antibiotikaforbruget, hvis EU-Kommissionen beslutter at forbyde brugen af medicinsk zink til fravænning af smågrise med kort varsel.

Analyse fra Landbrug & Fødevarer ser på konsekvenserne for den danske fødevareeksport, hvis briterne ikke opnår en handelsaftale med EU ved deres EU-exit

Økologerne får lettere adgang til biogasgødning i foråret. Det skyldes, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har skabt en mere fleksibel håndtering angående brugen af glycerin i biogasanlæggene.

Vi er som økologer helt afhængige af recirkulerede næringsstoffer, herunder at vi kan bruge den gødning, der ryger gennem biogasanlæggene, fastslår Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen i L&F.

To ud af tre agroindustrivirksomheder forventer at efterspørgslen på eksportmarkederne stiger i løbet af det næste år og hver tredje fødevarevirksomhed forventer stigende efterspørgsel på hjemmemarkedet. Det viser to nye konjunkturmålinger fra Landbrug & Fødevarer, der har bedt danske fødevare- og agroindustrivirksomheder vurdere, hvordan 2017 kommer til at se ud.

P-nyhedsbrev uge 11, 16-03-2017


Husk at få aftalt udpegningerne til vandrådene lokalt.

​Nu skal der brygges øl af den maltbyg, der blev gødet med urin fra deltagerne i Roskilde Festvalen 2015. Nørrebro Bryghus står for brygningen.

Klaus Høeg er blevet genvalgt som deltidslandmændenes repræsentant i Primærbestyrelsen.

EU’s mælkeproducenter ikke har reduceret mælkeproduktionen nær så meget, som de i har indmeldt.
PRESSEMEDDELELSE -
Både Berlingske og DR har her til morgen haft historier ude om, at forbruget af medicinsk zink hos smågrise skulle være stigende. Det er det ikke. Tværtimod har forbruget været faldende de seneste tre år.

Dermed kan det vigtige stof formentlig også i fremtiden bruges i planteproduktionen, vurderer Landbrug & Fødevarer.

Danmarks Naturfredningsforening rammer ved siden af med deres kritik af Esben Lunde Larsen (V), skriver viceformand for L&F, Lars Hvidtfeldt, på Altinget.dk. Fødevareklyngen er allerede langt på den cirkulære økonomi takket være realistiske mål.

De danske svineproducenter tages tilsyneladende som gidsler i en politisk manøvre, når socialdemokraterne kræver samråd om kupering af haler. Partiets egen handlingsplan er i færd med at adressere problemet.

Miljøstyrelsen gør sig medskyldig i, at Danmarks grundvand bliver stemplet som forurenet. EU misforstår tallene og Danmarks Naturfredningsforening misbruger tallene, fastslår direktør Morten Høyer fra Landbrug & Fødevarer.

Det danske grundvand bliver i tilstandsrapporter fejlagtigt vurderet til at være langt værre end, hvad det er. Derfor er der behov for klar kommunikation om grundvandets tilstand, skriver Morten Høyer og Niels Peter Nørring, Landbrug & Fødevarer, på Altinget.dk.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 11, 15-03-2017


Landbrug & Fødevarer er blevet imødekommet af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i sagen om grundvandsdata, men vi er stadig ikke i mål.

Vi har i Landbrug & Fødevarer rejst flere eksempler på grundvandsforekomster, hvor moniteringsnetværket er stærkt kritisabelt, og hvor man bygger tilstandsvurderingen på boringer, der kun repræsenterer marginale mængder grundvand i en større grundvandsforekomst.

P-nyhedsbrev uge 10, 09-03-2017


Et nyt udvalg skal komme med forslag til en ny kontingentmodel, der kan sikre det økonomiske grundlag for primærsidens aktiviteter.

Øg jeres forenings synlighed ved at skrive flere debatindlæg til lokale og regionale medier. L&F hjælper med input.

Vi har brug for, at landmændenes stemme bliver hørt i EU, så deltag i EU's høring om, hvordan EU's landbrugspolitik skal udvikle sig.

Rullegræsproducenter kan igen blive omfattet af undtagelsen for grønne krav.

Mange har haft spørgsmål til de slides om grundvand, vi har sendt ud til foreningerne. Derfor er der nu lavet en kommenteret version af PowerPoint-præsentationen om nitrat i grundvand.

Antallet af danskere, der forbinder æg med sundhed, er steget med 18 procent siden 2011. Det viser en ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer.

Køkkenerfaringer, madlavningstips og tricks gives videre til yngre generationer, når medlemmer af Ældre Sagen denne sommer bliver en del af projekt Madskoler. Det nye samarbejde vil skabe mulighed for, at langt flere børn kan deltage på Madskole.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 10, 08-03-2017


Alle foreninger i hvert hovedvandopland skal koordinere indstillingen af ét medlem til L&F senest 24. marts.

P-nyhedsbrev uge 9, 02-03-2017


Miljø- og fødevareministeren fremsatte i sidste uge som forventet forslag om indførelse af en permanent genopdyrkningsret. Landbrug & Fødevarer glæder sig over forslaget, men påpeger dog alvorlige udfordringer ved ordningen.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen fortalte på årets kvægkongres, at danske kvægavlere til august 2018 kan søge en pulje på 110 mio. kr. til modernisering af kvægstalde.

I forbindelse med den politiske aftale om Naturpakken i 2016, blev det besluttet at undersøge mulighederne for at justere områdeafgrænsningerne for Natura 2000-områderne. De nye afgrænsninger kommer i offentlig høring hen over sommeren.
PRESSEMEDDELELSE -
Peder Philipp har efter 15 år som formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, besluttet at trække sig tilbage.

I dag er en ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse blevet offentliggjort. Den indeholder de første ændringer som følge af den nye husdyrbruglov.

I dag træder den nye økologibekendtgørelse i kraft. Det er en positiv udvikling og godt for den økologiske sektor, mener Landbrug & Fødevarer.

Igen i år samles materialer på lf.dk, som I kan hente til inspiration eller brug til jeres generalforsamlinger 2017.

Ammoniakudledningen fra store svine- og fjerkræbrug skal indberettes til EUs såkaldte PRTR-register, hvis ammoniakudledningen er over 10 tons om året.
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarer er ikke enig i Det Miljøøkonomiske Råds nye udspil om grønne afgifter. Det indebærer stor risiko for udflagning af dansk produktion til andre europæiske lande.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har i denne uge meddelt, at det fremover SKAL fremgå af nye lovforslag, hvilke konsekvenser lovforslaget har for landdistrikterne.

Ingen nye ideer og udpræget mangel helhedsorientering er Landbrug & Fødevarer mening om kvælstofdelen af det diskussionsoplæg fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab, som blev præsenteret tirsdag.
PRESSEMEDDELELSE -
Samlet set blev 2016 endnu et år med dårlig indtjening for landmændene. Landbrugets samlede driftsresultat efter ejerløn ender ifølge foreløbige regnskabstal fra SEGES med et underskud på mellem 1,5 og 2,6 mia. kr. Der skete dog en markant vending til det bedre i løbet af året, hvilket bliver tydeligt i 2017.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 8, 24-02-2017


Som led i Fødevarer- og landbrugspakken indgår som bekendt en ordning for frivillige målrettede efterafgrøder. Efter dialog med Kommissionen har regeringen set sig nødsaget til at sikre miljøeffekten med en obligatorisk ordning, såfremt det ikke lykkedes frivilligt. Lovforslaget for den obligatoriske ordning blev fremsat torsdag.

P-nyhedsbrev uge 8, 23-02-2017


Når den nye husdyrlov torsdag vedtages i folketinget, så bliver det med bred opbakning. Alle partier på nær Enhedslisten, SF og Alternativet bakker op om den nye lov, som landbruget længe har efterspurgt.
PRESSEMEDDELELSE -
Dansk landbrug og fødevareproduktion er blandt verdens mest innovative. Men for at bevare førertrøjen er det afgørende, at vi hele tiden har fokus på, hvordan man fra statens side bedst muligt understøtter udviklingen indenfor blandt andet robotteknologi og IT-udstyr.

Danske landmænd vil i fremtiden blive uddannet i at tage vare på naturen og være med til at styrke biodiversiteten i Danmark. Samtidig fortsættes efteruddannelsesindsatsen i naturpleje for landmænd.

Efter ønske fra Landbrug & Fødevarer vil Landbrugs- og fiskeristyrelsen fremover lave månedlige opdateringer på hjemmesiden over sagsbehandlingstiderne.

Fund af ulve-DNA på angrebne får i Vestjylland betyder, at der for første gang udpeges højrisikoområde for ulveangreb. Landbrug & Fødevarer har efterlyst handling fra myndighedernes side i forbindelse med formodede ulveangreb.

Er du klar til at sælge bedriften eller købe drømmeejendommen?
Hvis et ejerskifte skal lykkes, kræver det mange overvejelser. Derfor bør et ejerskifte startes op i god tid. SEGES’ workshop om ejer- og generationsskifte klæder dig på til at komme i gang, uanset om du er køber eller sælger.


Danmark er førende i cirkulær økonomi, hvilket EU-Kommissionen fremhæver i ny rapport. Men ensartede europæiske miljøstandarder er nødvendige, hvis dansk konkurrenceevne ikke skal forvrides, mener Karen Hækkerup, Landbrug & Fødevarer.

Det haster med at finde en politisk løsning, der sikrer, at der også efter februar 2018 kan blive opstillet landvindmøller i Danmark. Det mener Vindmølleindustrien, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Vindmølleforening, der i dag inviterer til politisk konference på Christiansborg.

Der bliver kamp til stregen, hvis Danmark skal beholde den økologiske førertrøje i 2017. Det viser en rundspørge, som Landbrug & Fødevarer har lavet hos landene i det økologiske førerfelt. Danmark ligger dog stadig rigtig godt i feltet med en forventet vækst i økologisalget i detailhandlen på op mod 15 pct. alene i år.
PRESSEMEDDELELSE -
Frihandelsaftalen mellem EU og Canada (CETA) er i dag endeligt godkendt i Europa-Parlamentet og ventes at træde i kraft 1. marts.

P-nyhedsbrev uge 6, 09-02-2017


Martin Merrild har sendt et brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Merrild vil mødes med ministeren for at drøfte mulige løsninger i forbindelse med kompensationen for de målrettede efterafgrøder.

I sidste uge blev første runde af den målrettede efterafgrødeordning med tilskud skudt i gang. Det er enormt glædeligt, at vi allerede nu ser en stor interesse mange steder, og vi har fået oplyst, at der er etableret ca. 81.000 ha!

Danmarks indberetninger om grundvandet skal naturligvis være rigtige. Men de har intet at gøre med de frivillige efterafgrøder, skriver L&F's formand Martin Merrild.

Landbrug & Fødevarer har sammen med den europæiske tænketank CEPS afholdt et debatarrangement omkring landbrugspolitikken efter 2020. Martin Merrild var en af hovedtalerne, og han satte fokus på behovet for, at EU’s landbrugspolitik bliver mere progressiv.

Regeringen forenkler 88 regler. 12 af dem er foreslået af Landbrug & Fødevarer.

Ny ordning giver mulighed for at få dækket udgifter til planlægning og gennemførelse af jordfordeling. Ordningen gælder i nærområdet til vådområde- eller lavbundsprojekter, hvor der indgår jordfordeling. Vi hilser ordningen velkommen – det kan være en god mulighed, som forhåbentlig kan være med til at starte flere jordfordelinger rundt om i landet.

De tidligere klagenævn på miljø- og fødevareområdet er omstruktureret og inddelt i to nye nævn: Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild undrer sig over, at Alternativets folketingskandidat Henrik Marstal ikke har sat sig mere ind i at undersøge fakta om dansk kødproduktion, inden han går ud og sviner en hel branche til.

Staten og kommunerne er allerede godt i gang med at etablere vådområder hos danske landmænd. Derfor glæder viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, sig over at Miljø- og Fødevareministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale, der skubber yderligere på indsatsen.

Cannabis og hamp skal fra 2018 benyttes til medicinsk behandling i en fireårig forsøgsperiode. Men de grønne planter kan meget mere end det. Lemp reglerne, så de danske landmænd kan komme i gang, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

Det giver rigtig god mening at dyrke cannabis til medicinsk brug i Danmark. Der er derfor behov for en hurtigt arbejdende cannabis-kommission, som kan analysere ulemper, fordele, udfordringer og praktiske problemstillinger, fastslår May-Britt Kattrup, Liberal Alliance, og Lars Hvidtfeldt, viceformand i L&F.

P-nyhedsbrev uge 5, 02-02-2017


Landbruget kan selv løfte en stor del af opgaven med at finansiere generationsskifterne. Det kræver blot, at reglerne for beskatning af sælgerpantebreve gøres mere rimelige. Så vil sælgere af landbrugsejendomme potentielt kunne investere 15 mia. kr.

Den 2. februar 2017 åbner EU-Kommissionen en stor 12 ugers høring af fremtidens landbrugspolitik. Det er vigtigt, at danske landmænd også giver deres mening til kende.

Landbrugs- og fiskeristyrelsen (som NaturErhvervstyrelsen nu hedder) har netop sendt et lovforslag i høring om ændring af lov om landdistriktsfonden.

En sygehusdirektør på Næstved Sygehus udtalte til TV2 Øst, efter at nyfødte var blevet smittet med human MRSA, at der ikke var tale om den MRSA-bakterie, som man kender fra svin, og ’at den altså godt kan behandles med antibiotika’. Karen Hækkerup lagde efterfølgende denne kommentar på Facebook.

Martin Merrild har på maskinbladet.dk svaret på den kritik, som blev rettet mod ham i et debatindlæg ligeledes på maskinbladet.dk, skrevet af bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug Peter Bohsen Jensen.

Det bliver 41-årige Christian Hüttemeier, der sætter sig i stolen som ny kommunikationsdirektør hos Landbrug & Fødevarer. Han efterfølger Leif Nielsen, der stoppede i jobbet til fordel for en stilling i DI.

Ny teknologi og landmændenes store opmærksomhed på at sprøjte korrekt er årsagen til, at der nu bruges færre plantebeskyttelsesmidler.

33 erhvervsuddannelser er blevet udpeget til at være fordelsuddannelser. Det er uddannelser, hvor der forventes at blive særlig mangel på faglærte.

Naturarealer der gror til, er en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed. Heldigvis vil mange landmænd gerne gøre en ekstra indsats for at pleje naturen. Derfor tilbyder SEGES gratis kurser i naturpleje. Over 1000 landmænd og rådgivere har allerede deltaget.

Vær opmærksom på, at et af dokumenterne i samlingen af materialer til generalforsamlingen er blevet ændret.

En af de nyeste handelsaftaler, som det er lykkedes EU at lande, er med Sydkorea, et stort marked med over 50 millioner indbyggere.

Det engelske Brexit vil betyde en hårdere konkurrence på et af Danmarks største eksportmarkeder, skriver Frank Øland, cheføkonom i Landbrug og Fødevarer.

P-nyhedsbrev uge 4, 26-01-2017


Der har i Landbrugspressen været opmærksomhed omkring EU-kommissionens svar til MEP Jørn Dohrmann (DF). Set i lyset af, at det danske grundvand og drikkevand generelt har det godt, har Jørn Dohrmann spurgt Kommissionen til baggrunden for den pilotskrivelse, Kommissionen sendte til fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) med kritiske spørgsmål til Fødevarepakken.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har i dag indgået en bred politisk aftale, som giver låntagere øget gennemsigtighed og bedre mulighed for at skifte realkreditinstitut. Med aftalen halveres realkredittens flytteomkostninger.

Danmarks udenlandsformue er større end nogensinde. Det bør ikke kun vække jubel, da det betyder, at vi danskere har investeret langt mere i udlandet, end udlandet har investeret i Danmark. De manglende investeringer i Danmark koster vækst og arbejdspladser herhjemme, fastslår L&F's cheføkonom Frank Øland.

Økologisk Landsforening har foreslået, at der skal indføres et nyt økologimærke som supplement til det røde Ø. Økologisektionen mener, det er en dårlig ide. Vi skal værne om det røde Ø og i fællesskab udvikle økologien gennem regler, brancheaftaler og faglig udvikling på bedrifterne.

Igen i år vil der på lf.dk ligge materialer, som I kan bruge til inspiration eller bruge direkte på jeres generalforsamlinger 2017.

Landbrug & Fødevarer har sendt brev til Miljø- og fødevareministeren vedr. hans forslag til nye regler for forvaltning af kronvildt.

Når økologikontrollen fremover indberetter en økologiovertrædelse, skal det også undersøges, om der er tale om en krydsoverensstemmelses-overtrædelse. Dermed får økologer en større risiko for træk i støtten, skriver formanden for Økologi-sektionen i L&F.

NEPCon og SEGES åbner for gratis eksperthjælp til danske virksomheder, der vil sikre sig ansvarlig palmeolie, soja og oksekød.

Skatteminister Karsten Lauritzen erklærer sig klar til, at kigge på forslag om at bringe passive milliarder i spil til investeringer i mindre virksomheder. Landbrug & Fødevarer har arbejdet for at fremme opblødning af virksomhedsordningen i længere tid.

Salget af fødevarer og madløsninger med et eller flere færdiglavede elementer boomer. En ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer viser dog, at convenience-fødevarerne skal lette, men ikke erstatte madlavningen.

P-nyhedsbrev uge 3, 23-01-2017


Miljø- og Fødevareministeriet har fredag aften fremsent lovforslag til gødskningsloven, der fastsætter regler om etablering og placering af målrettede efterafgrøder i 2017 og 2018.

Resultaterne fra NOVANA-programmet for 2015 blev offentliggjort i mandags, og rapporten viser klart, at miljøet er i fremgang.

Landbrugets priser er ved at rette sig efter en længere periode med meget lave priser. Både svinepriserne og mælkepriserne er aktuelt kommet op i nærheden af et gennemsnitligt niveau. Indtjeningen følger med op og hjælpes endvidere på vej af forbedret produktivitet samt fødevare- og landbrugspakken, hvor vigtige dele slår fuldt igennem i 2017.

Martin Merrild og Karen Hækkerup har sendt et brev til folketingsmedlemmerne, hvor de understreger, at der er et stort, uudnyttet potentiale for vækst og arbejdspladser i landbruget og fødevaresektoren, som bremses af tyngende rammevilkår.

Der er intet belæg for DN's beskyldning om, at den beskedne stigning i kvælstofsudledningen skyldes landbruget, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Udledningen af kvælstof er faldet med hele 44 procent i perioden 1989-2015. Det er useriøst og uvidenskabeligt at konkludere andet på baggrund af en meget kort årrække, fastslår Ivar Ravn, direktør i SEGES, i forhold til DR’s dækning Novana-rapporten fra Aarhus Universitet.

Trods nye hårde krav om ekstra efterafgrøder så bliver pakken af stor betydning for planteproducenterne, der samlet set står stærkere. Udfordringerne er dog fortsat mange. Det fastslog Torben Hansen, formand for planteproducenterne, og Ivar Ravn, direktør i SEGES, i den fælles beretning på årsmødet.

På Frøsektionens årsmøde på Plantekongressen i Herning blev Thor Gunnar Kofoed genvalgt til formand.

Det er umuligt at udarbejde et klimaregnskab, der bare er tilnærmelsesvis retvisende for den enkelte landmands CO2-udledning. Det skriver SEGES-direktør Ivar Ravn, der ikke giver meget for Klimarådets nye beregningsværktøj.

Hvordan kan digitale løsninger løfte bundlinjen for både landmænd og fødevarevirksomheder? Det håber Karen Hækkerup, adm. Direktør i Landbrug & Fødevarer, at se konkrete eksempler på, når hun besøger en tysk fabrik fyldt med digitale løsninger.

Børn og unge foretrækker mærkevarer. I hvert fald øges familiens årlige forbrug af de brands, som børn i alderen 8-12 kaster deres kærlighed på. Det viser en ny analyse fra Landbrug & Fødevarer.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 3, 17-01-2017

PRESSEMEDDELELSE -
Det er uforståeligt, at DR torsdag i sidste uge lancerede en historie om stigende udledning af kvælstof uden at reflektere over, hvad der er kilden til den stigende udledning. Koblingen mellem kvælstofproblemer og landbruget var tilsyneladende en givet præmis bag historien, som byggede på den årlige såkaldte NOVANA-rapport fra Aarhus Universitet.

P-nyhedsbrev uge 2, 13-01-2017


Torsdag den 12. januar prøver DR P1 at præsentere tallene fra Novana-rapporten "Vandløb 2015" således at kvælstofudledningen i vandløb, søer og have er steget for tredje år i træk. Og at landbruget står for den største udledning. Det er desværre en forfejlet udlægning rapporten "Vandløb 2015".

Hollandske landmænd, der sidder fast i swap-gæld, er med regeringens hjælp sikret en ensartet genopretningsplan fra bankerne. Landbrug & Fødevarer opfodre til en lignende model for danske landmænd.

Landbrug & Fødevarer er imod det sprøjteforbud, som EU-Kommissionen forslår indført for blandt andet brakarealer mm.

Formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, Hans Erik Jørgensen hilser kampagnen velkommen. Selvom væksten i på det økologiske marked har været fin, påpeger Hans Erik, at det afgørende at salget af de økologiske varer kan følge med op, hvis den økologiske produktion stiger.

Pr. 1. januar 2017 er det muligt at køre op til 40 km/t med godkendelse

Landbrug & Fødevarer og den europæiske tænketank Centre for European Policy Studies arrangerer debatarrangement den 9. februar i Bruxelles om landbrugspolitikken i EU.

Landbruget kan være en farlig arbejdsplads. Ny arbejdsmiljøpolitik sætter fokus på erhvervets arbejdsmiljøudfordringer.

Landbrug & Fødevarer deltager i erhvervsdelegation, der i disse dage deltager i Indiens største erhvervskonference.

Den nye husdyrlov skal nu behandles i Folketinget. Landbrug & Fødevarer glæder sig over den nye lov, men arbejder stadig på at få forbedret en række punkter.

Den globale virkning af klimainitiativer bør supplere det nationale klimaregnskab. Det mener Søren Kolind Hvid fra SEGES.

P-nyhedsbrev uge 1, 06-01-2017


Tidligere overvismand Niels Kærgård undervurderer landbrugets betydning, når han siger, at det ikke vil være nogen afgørende katastrofe, hvis vi ikke havde noget landbrug, fastslår Landbrug & Fødevarers cheføkonom Frank Øland.

Mange økologiske landmænd må desværre vente længe på at få udbetalt økologisk arealtilskud.

På KvægKongressen 2017 afvikles der valg til Landbrug & Fødevarer, Kvægs bestyrelse. Det er medlemmer af landboforeningerne der skal vælges blandt. Kandidater til stemmesedlen skal opstilles senest 1. februar.

For at styrke den erhvervspolitiske indsats henter Landbrug & Fødevarer Anders Klöcker ind som ny områdedirektør for erhvervspolitik.

Landbrug & Fødevarer vil medio januar opdaterer materialerne til brug ved generalforsamlingerne

Danmark er helt afhængig af tilgængelighed, eksport og frihandel, som er den lige vej til både nuværende og yderligere job i Danmark, fastslår Landbrug & Fødevarer sammen med Lif, Horesta, Danmarks Rederiforening og Dansk Energi.

Danske landmænd lægger i stigende grad om til økologi, men de har brug for hjælp til at komme godt i gang. Derfor har SEGES i 2016 ydet opstartshjælp til 600 nye økologer.