Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Økologien vokser

Danmark ligger i førerfeltet, når det gælder økologiske fødevarer. Både den økologiske produktion og forbrugernes efterspørgsel stiger.

31. maj 2015 var det samlede økologisk dyrkede areal opgjort til 179.808 ha, hvilket var en fremgang på 3.500 ha i forhold til året før. I 2015 blev der imidlertid søgt om økologistøtte til et mere end dobbelt så stort et areal til omlægning end tidligere år, så formentlig er det samlede økologiske areal vokset til omkring 185.000 ha i 2015.

Det tager tid, før landbrugsjord er helt omlagt til økologisk produktion. Af de 179.808 ha, der i 2015 blev dyrket efter den økologiske driftsform, var 158.500 ha færdigomlagt til økologi. Omkring 102.000 ha. blev brugt til at dyrke græs- og grøntfoder til økologiske køer, mens der blev dyrket korn på 59.000 ha. Til produktion af frugt og grøntsager var der i alt omlagt 4.300 ha, hvilet er omkring 24 pct. af al jord til gartneriproduktion. Her var økologiske spisekartofler med 1.200 ha og gulerødder med 737 ha arealmæssigt de to største afgrøder. 

Der var i alt 2.636 økologiske bedrifter, svarende til 7,2 pct. af alle bedrifter. Andelen af økologiske bedrifter har ligget omkring 7 pct. af alle danske bedrifter de seneste mange år, men forventes at stige i de kommende år.

I gennemsnit er de økologiske bedrifter på 70,3 ha, hvilket er lidt større end gennemsnittet for konventionelle bedrifter, men det dækker over store variationer. Der er en større andel små bedrifter under 5 ha hos økologierne, fordi mange økologiske bedrifter producerer nicheprodukter, hvor afsætningsmulighederne er begrænsede set i forhold til konventionelt landbrug. Der er også en større andel store bedrifter, fordi der er mange bedrifter med mælkeproduktion, der kræver store jordarealer til græsning.

Økologisk produktion
Danmark er et af de førende lande inden for produktion af animalske økologiske fødevarer, især mælk og svinekød.

I 2015 indvejede de danske mejerier 470 mio. kg økomælk, hvilket var lidt over 9 pct. af mejeriernes samlede indvejning. Da der er stor efterspørgsel på det europæiske marked, har Arla Foods efterspurgt flere nye økologer, og mejeriet har i foråret 2016 lavet omlægningsaftaler med konventionelle mælkeproducenter, svarende til en tilgang på omkring 150 mio. kg økomælk i Danmark.

I 2015 slagtet omkring 115.000 økologiske svin, hvilket er en minimal stigning i forhold til året før. Langt hovedparten af alle økologiske svin slagtes af Friland, som ønsker at øge produktionen med 15-20 pct. pr. år i de kommende år pga. stærkt stigende efterspørgsel.

Produktionen af økologiske æg stiger. De seneste 5 år er indvejningen på ægpakkerierne steget fra 8,3 mio. kg i 2010 til 14,6 mio. kg økologiske æg i 2015. Dermed udgjorde økologiske æg ca. 23 pct. af alle indvejede æg på pakkerierne i 2015.

Økologiske slagtekyllinger er ligeledes i fremdrift, og der blev slagtet omkring 700.000 kyllinger i 2015, men dette antal forventes at stige til omkring 1 mio. kyllinger i 2016 ifølge slagterierne.

Økologisk forbrug
Danskerne har fået smag for økologiske produkter, og i løbet af de seneste fem år er detailomsætningen af økologiske fødevarer næsten fordoblet.

Salget af økologiske fødevarer i de danske butikker steg med 14 pct. i 2016 fra året før, så der blev solgt for i alt 8 mia. kr. i supermarkeder og varehuse m.v. Det er den største stigning siden 2008, og den kan ses som et resultat af, at supermarkederne har satset stort på de økologiske varer – både med kampagner og med større og bredere udbud af varer. Danmark er det land i verden, hvor økologien med en markedsandel på 9,6 pct. udgør den største andel af det samlede detailsalg.

Foruden detailsalget er der også blevet solgt økologiske fødevarer i foodservicesektoren samt via alternative salgskanaler, som eksempelvis markeder, abonnementsordninger og internettet. Det samlede økologisalg i 2016 er således estimeret til 11,2 mia. kr., svarende til et gennemsnitligt økologisk forbrug på omkring 2.000 kr. pr. dansker.

Drikkemælk har i længere tid ligget i front som et af de bedst sælgende økologiske produkter med en markedsandel på ca. 30 pct. af mælkeforbruget i Danmark. Havregryn er det bedst sælgende økologiske produkt, da ca. 40 pct. af den solgte mængde er økologisk. Økologisk kød har ikke slået fuldt igennem på samme vis som f.eks. mælk, men der ses en stigende efterspørgsel fra forbrugerne af både økologisk okse- og svinekød.

Stigende handel med økologiske fødevarer
Markedet for økologiske varer er støt stigende. I takt med at efterspørgslen på økologiske fødevarer går op, er udenrigshandlen hermed også vokset. Den totale import af økologiske fødevarer udgjorde 2,4 mia. kr. i 2015. Frugt og grøntsager er den største varegruppe i den økologiske import, efterfulgt af korn og kornvarer.

Eksporten af økologiske fødevarer er støt stigende. Hvis udviklingen som forventeligt fortsætter, vil eksporten om få år overgå den tilsvarende import. I 2015 var eksporten på 2,0 mia. kr. Lidt over halvdelen af den økologiske eksport er mejeriprodukter og æg, mens varegrupperne frugt og grøntsager samt kød og kødvarer dækker begge hver 12 pct. af den økologiske eksport.

Knap halvdelen af Danmarks økologiske eksport sendes til Tyskland, mens Sverige på andenpladsen.

Hvor eksporten er koncentreret om få lande, er importen bredere fordelt. Importen sker især fra Tyskland, Holland, Italien og ikke mindst Asien under et. Der er store forventninger til, at fx Kina fremover vil aftage mere økologi fra Danmark.

Læs mere om økologi