Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Internationale markeder

Analyser vedrørende vigtige eksportmarkeder.

12. okt 2017
Japanerne er et kvalitetsbevidst folkefærd, hvilket blandt andet afspejler sig i deres indkøb af fødevarer. Japan køber for knap 4 mia. kr. grisekød af Danmark og er dermed vores 2. største marked, kun overgået af Tyskland.
21. sep 2017
Det tyske valg handler reelt om hvem der skal styre Europas største økonomi. Tysklands BNP udgør godt 20 pct. af den samlede europæiske økonomi. Danmark eksporterede for 101 mia. kr. i 2016 til Tyskland (16 pct. af den samlede vareeksport), hvilket gør landet til Danmarks største eksportmarked. – Fødevareklyngens eksport til Tyskland var på 26,8 mia. kr. i 2016, eller 17 pct. af klyngens samlede eksport. Potentialet for yderligere eksport til Tyskland er stort, ikke mindst set i lyset af, at den danske klynges eksport til landet udgør blot 4 pct. af den samlede tyske import af sammenlignelige varer.
09. aug 2017
Landbrug & Fødevarers nye eksportbarometer faldt i juli, men ligger fortsat på et højt niveau. Dermed fortsætter tendensen for eksportmarkedsbarometeret, som er vokset støt siden sidste efterår. Fødevareklyngens eksport (ekskl. mink) forventes i år at slå ny rekord.
03. aug 2017
Dollaren er faldet 8 måneder i træk, hvilket betyder at danske varer er blevet relativt dyrere end amerikanske varer. Fortsætter dollarkursen på det nuværende lave niveau året ud, lander den gennemsnitlige dollarkurs i år på 6,66 kr. Det vil betyde tabte eksportindtægter i omegnen af 100 mio. kr. for fødevareklyngen, forudsat uændret efterspørgsel på de danske eksportvarer.

27. apr 2017
Der er sket et markant retningsskifte i udviklingen af den globale økonomi. Fra 1960-2008 steg verdenshandlen i gennemsnit 6,3 pct. årligt, mens BNP steg med gennemsnitlige 3,7 pct. årligt. Varehandlens andel af BNP voksede fra 17,5 pct. i 1960 til 51,6 pct. i 2008. Siden finanskrisen er det imidlertid gået den anden vej. Fra 2008 til 2015 steg verdenshandlen gennemsnitligt kun 0,7 pct. årligt, mens globalt BNP steg med 2,3 pct. pr. år. Varehandlens andel af BNP faldt fra 51,6 pct. til 44,5 pct. Særligt i 2009 og 2015 faldt den globale varehandel kraftigt med hhv. 20 pct. og 6 pct. Mens det kraftige fald i 2009 kan tilskrives finanskrisen er årsagen til det store fald i 2015 mindre klart.
26. apr 2017
På de vigtige asiatiske vækstmarkeder udgør fødevareklyngen en særlig stor del af den danske eksport. Det gælder i særdeleshed for Øst- og Sydøstasien, hvor fødevareklyngens produkter udgjorde 40 pct. af den samlede danske vareeksport på 62,2 mia. kr. i 2016.
31. mar 2017
Eksporten af fødevarer voksede til 112,0 mia. kr. i 2016, fra 108,3 mia. kr. i 2015 – en stigning på 3,4 pct. Det lå ikke i kortene fra årets begyndelse, at det ville ende med en rekord. Priserne på grisekød og mælk lå i bund, men øget efterspørgsel ikke mindst fra Kina pressede priserne op i løbet af året.
20. mar 2017
I dette notat analyseres konsekvenserne for den danske fødevareklynges eksport, hvis Storbritanniens udtrædelse af EU gennemføres uden at der samtidig er opnået en aftale om de fremtidige handelsforhold mellem EU og Storbritannien.
15. feb 2017
Der forventes en mere stabil prisudvikling i 2017, hvor de kinesiske priser sandsynligvis ikke når samme højder som i 2016. Øget kinesisk produktion kan føre til øget pres på priserne og eksporten af udskæringer. Flere lande forventes at eksportere til Kina i 2017. Det er endnu for tidligt at vurdere omfanget og konsekvenserne for de kinesiske priser og dansk eksport.
10. jan 2017
Forbrugerpræferencer for grisekød er blevet undersøgt i Brasilien, Colombia, Kina, Vietnam, Thailand og Singapore. Det blev især undersøgt i hvilken grad forbrugerpræferencerne matcher den danske grisekødssektors særlige styrkeområder inden for fødevaresikkerhed, bæredygtig produktion og dyrevelfærd.
21. dec 2016
Efter at mejerimarkedet siden midten af 2014 har været voldsomt presset, både af den russiske boykot, det svigtende salg til Kina og ophævelsen af mælkekvoterne i EU, ser det nu endelig ud til at gå den rigtige vej. Lavere produktion i stort set hele verden har fået efterspørgslen til at overstige udbuddet, hvilket har medført pæne prisstigninger det sidste halve års tid.
21. dec 2016
Hvert år eksporterer Danmark omkring 8-10 mio. stk. juletræer. De fleste afsættes til de europæiske stuer. Navnlig Tyskland sætter stor pris på de danske træer med købet af 55 pct. af samtlige træer. Ud over EU var der yderligere 15 lande, som aftog for 76 mio. kroner i 2015.
08. dec 2016
Asien er et stadigt vigtigere marked både for fødevarevirksomheder og for resten af Danmarks eksportvirksomheder. Hvor væksten tidligere var på nærmarkederne, er det i dag Asien der driver eksportvæksten, med Kina som lokomotivet.
25. okt 2016
Statsminister Lars Løkke Rasmussen og Landbrug & Fødevarers Adm. dir. Karen Hækkerup er lige nu i Sydkorea med en erhvervsdelegation.
Fødevareklyngens eksport til Sydkorea er mere end fordoblet siden 2009 og slog sidste år ny rekord. Det er især grisekød, der eksporteres til Sydkorea. Eksporten af grisekød udgjorde 332 mio. kr. i 2015. En anden eksportsucces er kyllingevinger. Her står Danpo for hovedparten af Sydkoreas import. Kigger vi ud over fødevareklyngen, så er Sydkorea faktisk en eksportsucces for hele Danmark. Den stigende eksport til Sydkorea er en del af det mønster vi ser, hvor de asiatiske eksportmarkeder bliver stadig vigtigere. Fremskrivninger af vækst og købekraft peger på, at det blot bliver stadig vigtigere eksportmarkeder i fremtiden. EU og Sydkorea indgik en frihandelsaftale i 2011 og den giver gode mulighed for at eksporten kan øges yderligere.
30. sep 2016
Den 8. november 2016 afholdes det 58. præsidentvalg i USA's historie. Udfaldet af præsidentvalget kan få betydning for den danske fødevareklynges eksport til USA og andre stillehavslande, herunder Japan. Det skyldes, at forhandlingerne om en handelsaftale mellem EU og USA, lige som ratificeringen af handelsaftalen mellem stillehavslandene, måske vil blive skrinlagt efter præsidentvalget. Især Donald Trump er meget skeptisk overfor handelsaftalerne. Den danske fødevareklynge eksporterer for ca. 5 mia.kr. om året til USA, hvoraf højværdivarer udgør 85 pct.
27. sep 2016
Colombia har potentiale for øget import af grisekød. Fra dansk side arbejdes der på markedsadgang og det er forventningen at der åbnes op for fersk/frosset svinekød i indeværende år og muligvis også for kødprodukter.
26. sep 2016
EUs eksport af svinekød til Kina er i 1. halvår 2016 mere end fordoblet i forhold til 1. halvår 2015. Opgørelser fra EU Kommissionen viser, at eksporten til Kina (målt i slagtevægt) for 1. halvår 2016 nåede op på 985.000 tons mod 457.000 tons i 1. halvår 2015.
20. sep 2016
Denne rapport samler en række datakilder, som giver et samlet overblik af
markedet for grisekød i Vietnam. Hvor det er relevant, er de vietnamesiske
forhold relateret til resten af verden.

Rapporten er opbygget så der gradvist gås i detaljerne med forbruget af
grisekød. Først præsenteres et blik på landets økonomiske situation samt
befolkningssammensætning. Efterfølgende ses på det globale marked for
grisekød, importen heraf og i hvor høj grad landet er selvforsynende. De tre
sidste kapitaler i rapporten er målrettet forbrugersegmentet, herunder de
typiske afsætningskanaler samt branding og markedsføring.

20. sep 2016
Denne rapport samler en række datakilder, som giver et samlet overblik af
markedet for grisekød i Thailand. Hvor det er relevant, er de thailandske
forhold relateret til resten af verden.

Rapporten er opbygget så der gradvist gås i detaljerne med forbruget af
grisekød. Først præsenteres et blik på landets økonomiske situation samt
befolkningssammensætning. Efterfølgende ses på det globale marked for
grisekød, importen heraf og i hvor høj grad landet er selvforsynende. De tre
sidste kapitaler i rapporten er målrettet forbrugersegmentet, herunder de
typiske afsætningskanaler samt branding og markedsføring.

20. sep 2016
Denne rapport samler en række datakilder, som giver et samlet overblik af
markedet for grisekød i Singapore. Hvor det er relevant, er de singaporeanske
forhold relateret til resten af verden.

Rapporten er opbygget så der gradvist gås i detaljerne med forbruget af
grisekød. Først præsenteres et blik på landets økonomiske situation samt
befolkningssammensætning. Efterfølgende ses på det globale marked for
grisekød, importen heraf og i hvor høj grad landet er selvforsynende. De tre
sidste kapitaler i rapporten er målrettet forbrugersegmentet, herunder de
typiske afsætningskanaler samt branding og markedsføring.

20. sep 2016
Denne rapport samler en række datakilder, som giver et samlet overblik af
markedet for grisekød i Kina. Hvor det er relevant, er de kinesiske
forhold relateret til resten af verden.

Rapporten er opbygget så der gradvist gås i detaljerne med forbruget af
grisekød. Først præsenteres et blik på landets økonomiske situation samt
befolkningssammensætning. Efterfølgende ses på det globale marked for
grisekød, importen heraf og i hvor høj grad landet er selvforsynende. De tre
sidste kapitaler i rapporten er målrettet forbrugersegmentet, herunder de
typiske afsætningskanaler samt branding og markedsføring.

20. sep 2016
Denne rapport samler en række datakilder, som giver et samlet overblik af
markedet for grisekød i Brasilien. Hvor det er relevant, er de brasilianske
forhold relateret til resten af verden.

Rapporten er opbygget så der gradvist gås i detaljerne med forbruget af
grisekød. Først præsenteres et blik på landets økonomiske situation samt
befolkningssammensætning. Efterfølgende ses på det globale marked for
grisekød, importen heraf og i hvor høj grad landet er selvforsynende. De tre
sidste kapitaler i rapporten er målrettet forbrugersegmentet, herunder de
typiske afsætningskanaler samt branding og markedsføring.

04. aug 2016
Uanset hvem der vinder guld ved de olympiske lege i Brasilien, kan vinderne fejre det med rigelige mængder mad. OL afholdes nemlig i verdens største spisekammer.
30. jun 2016
Storbritannien er den danske fødevareklynges 3. vigtigste eksportmarked, med en eksportværdi på 12,9 mia. kr. i 2015 svarende til 8,2 pct. af klyngens samlede eksport. Når der ses på den danske fødevareklynges vigtigste handelspartnere er Storbritannien placeret i top10 på 26 ud af 35 varegrupper. Det understreger landet økonomiske betydning for Danmark.
28. apr 2015
Danmark har historisk været en stor handelsnation, men vores formåen ligger langt under det niveau, som man kunne have forventet af et land med vores størrelse og placering. Det er resultatet af en større analyse af de europæiske handelsmønstre. Analysen viser, at Danmark kun opfylder 80 pct. af sit eksportpotentiale.
19. feb 2015
Med vækstrater Europa kun kan drømme om, bliver de afrikanske lande stadigt mere interessante eksportmarkeder for medlemslandene i den Europæiske Union. Landbrug & Fødevarer undersøger Fødevareklynges udvikling og potentiale, samt den nuværende position i forhold til øvrige EU-lande på de afrikanske markeder.
02. sep 2013
Der er grund til optimisme for den danske fødevareklynge, selvom dansk eksport aftog i styrke i 2012 og starten af 2013. Verdensmarkedet efterspørger i stigende grad fødevareklyngens produkter. Eksportmulighederne ligger både på de traditionelle markeder og på nye. Potentialerne for nye eksporteventyr er størst på de nye markeder uden for Europa, fx Kina og Hong Kong.
11. dec 2012
Landbrugs- og fødevareerhvervets eksport til Vietnam stiger, og var i 2011 på 185 mio. kr. Fremadrettet er der gode muligheder for dansk eksport af især svinekød og mejeriprodukter samt maskiner og teknologi til produktion.
23. nov 2012
Den danske eksport af landbrugs- og fødevarer samt agroindustrielle produkter var i 2011 på 119 mia. svarende til 20 pct. af den samlede vareeksport for Danmark. Eksportpotentialet for de danske landbrugs- og fødevarer forventes i 2016 at være 150 mia. kr. Det kan kun indfries med de rigtige rammevilkår.
15. nov 2012
Indonesien er et eksportmarked, der rummer nye muligheder – særligt for den danske agroindustri, dvs. maskinudstyr til landbrug og fødevareindustrien, knowhow, systemløsninger etc. Indonesien oplever befolkningsvækst, vækst i landbrugsareal, stærkere økonomi og større købekraft. Men for at kunne styrke og forbedre sin økonomiske situation skal produktiviteten i Indonesien øges, ikke mindst i landbrugs- og fødevareindustrien.
11. jun 2012
Kina har de seneste 20 år haft en fænomenal økonomisk vækst, og det har også haft betydning for den danske eksport til Kina. Kina ventes at gå fra at være Danmarks 12. største eksportmarked i 2000 til at indtage en 5. plads 2016.

Frank Øland

Problemer med at downloade?