Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Slagtning af kyllinger

Læs om de forskellige slagteprocesser, fra indtransport til pakning, der finder sted på kyllingeslagterierne.

Levering
Under transporten fra kyllingeproducenten til slagteriet, skal de slagtefærdige kyllinger være beskyttet mod vind og vejr, og om sommeren skal der være sørget for tilstrækkelig ventilation. Læs mere om transport af dyr her.

Ophængning, bedøvelse og slagtning
Slagteriet er af hygiejnegrunde opdelt i en uren afdeling og en ren afdeling. Den urene afdeling omfatter ophængning, bedøvelse og slagtning

Efter ankomsten slagteriet placeres transportkasserne med kyllingerne i modtagelsen, der er en stor hal, hvor kyllingerne er beskyttede mod vind og vejr, og hvor der er skygge og god ventilation, så der ikke opstår velfærdsproblemer på varme dage. Herefter bliver kyllingerne taget ud af transportkasserne og hængt op i fødderne i særlige bøjler på et transportbånd, der fører dem frem til bedøvning.

Kyllingerne bedøves inden slagtning. Det sker ved at transportbåndet, hvor fra kyllingerne hænger i fødderne med hovedet nedad, føres hen over et vandbad, så kyllingernes hoveder er nede i vandet. En elektrisk strøm gennem vandet bevirker, at kyllingerne bliver bevidstløse, inden de når frem til slagtemaskinen.

I slagtemaskinen overskæres kyllingernes halspulsårer, hvorefter de afbløder og dør hurtigt. Den mekaniske slagtning er under konstant overvågning af en slagteriarbejder.

Efter slagtning skoldes og plukkes kyllingerne i en maskine, og hoved og fødder fjernes.

Den rene afdeling
Kyllingerne fortsætter ind i den rene afdeling, der omfatter udtagning af indvolde, halsrensning og skylning og køling.

Kyllingerne åbnes og indvolde og spiselig indmad, så som hals, kråse og lever, tages ud. Efter udtagningen fjernes halsen, og eventuelle rester af luft- og spiserør fjernes mekanisk.

Herefter skylles kyllingerne grundigt ud- og indvendigt med rent vand. De færdige slagtekroppe nedkøles efterfølgende med enten koldt vand eller luft.

Når kyllingerne er tilstrækkeligt nedkølede, bliver de vejet og kvalitetssorteret. Nogle kyllinger bliver solgt som hele dyr, og i en del af dem bliver den spiselige indmad samt halsen lagt ind i kroppen igen efter at være blevet renset og pakket i små poser.

Partering mv.
En stor del af kyllingerne parteres og udbenes, og disse dele kan yderligere videreforarbejdes til marinerede og krydrede produkter, varmebehandlede kødprodukter og egentlige færdigretter. Efter parteringen af kyllingerne, er der endnu en del kød tilbage på skroget. Det kan fjernes i en såkaldt separator, og det maskinseparerede kød kan bruges til pølsefremstilling. Så godt som alle processer på et moderne fjerkræslagteri er mekaniserede, og kyllingerne føres på transportbånd gennem de forskellige processer. Hele tiden er der stor opmærksomhed på kvalitetssikring og fødevaresikkerhed.

Pakning
Da fjerkræslagterierne producerer et vælg af forskellige produkter, er der udviklet mange forskellige emballagetyper, der passer til de enkelte produkter. Valg af emballage afhænger både af produkttype, og om varen skal sælges som frost eller kølevare, samt hvilken kunde der skal modtage varen. Parteringsdele som bryst og lår, der afsættes gennem detailhandlen, sælges ofte som kølevarer pakket i særlige plastbakker, som er lukket med en gennemsigtig film. I bakkerne er der kvælstof, ilt og kuldioxid som i almindelig luft, men ofte i et andet blandingsforhold. Dette kaldes modificeret atmosfære, og er med til at sikre holdbarheden af produkterne.

Kontrol
På slagteriet bliver alle kyllinger kontrolleret af Fødevarestyrelsen. En embedsdyrlæge har det overordnede ansvar for udførelse af kødkontrollen og assisteres af teknisk personale fra Fødevarestyrelsen og særligt oplært slagteripersonale. Kun kyllinger, der er egnet til menneskeføde, går videre i processen, mens mistænkelige kyllinger kasseres eller bliver taget fra til nærmere undersøgelse.

Myndighederne kontrollerer også, at slagteriets egenkontrol er velfungerende og overholdes, ligesom der føres kontrol med, at reglerne om hygiejne og kvalitet efterleves. Foruden myndighedernes kontrol er mange af fjerkræslagterierne ofte certificerede i henhold til nogle særlige kvalitetsstandarder, og udefra kommende inspektører kontrollerer jævnligt, at fjerkræslagterierne lever op til standarderne.  Dertil kommer, at mange af de store supermarkeds- og restaurantkæder ligeledes laver kvalitetskontrol på de fjerkræslagterier, de køber ind fra.

Dansk kylling

Hvordan ved man om en kylling er dansk?

Produktion