Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Høringssvar vandområdeplaner from Landbrug & Fødevarer on Vimeo.

TV L&F afleverer høringssvar til Naturstyrelsen

Landbrug & Fødevarer har netop afleveret kritisk høringssvar om vandområdeplanerne, der peger på en lang række fejl og mangler.

23. juni 2015

Værsågod. Her har I vores høringssvar.

Her til morgen lagde viceformand Lars Hvidtfeldt vejen omkring Naturstyrelsen på Østerbro, for at aflevere Landbrug & Fødevares høringssvar om vandområdeplaner 2015-2021.

Det er et digert værk, hvis hovedkonklusion er, at de fremlagte udkast til vandområdeplaner er ikke den friske start på vandplanlægningen, Landbrug & Fødevarer havde ønsket.

- Tværtimod er det desværre bare en ubrudt fortsættelse af de gældende vandplaner. Det betyder, at planudkastene helt grundlæggende er baseret på de samme fejlantagelser som tidligere. Listen af kritisable forhold er meget lang, siger Lars Hvidtfeldt.

Vandområdeplanerne og de tilhørende bekendtgørelser indeholder meget alvorlige fejl på en række områder, der får stor betydning for landbruget, hvis der ikke sker markante ændringer. Blandt de alvorlige problemer er opgørelsen over indsatsbehov i forhold til kystvandene – med fortsat ensidig fokus på kvælstof og særdeles kritisabel anvendelse af modelberegninger, over- og fejlimplementering på hele vandløbsområdet og manglen på synliggørelse af de økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser ved at gennemføre planerne.

- Det er i den forbindelse helt uacceptabelt, at der ikke er taget stilling til, hvorvidt og hvordan indsatsen for 6.200 tons ud af det samlede, opgjorte indsatsbehov på 7.800 tons skal håndteres i planperioden. Det er svært at se, at der skal være tid og rum til at behandle de manglende 80 % af indsatsbehovet, herunder sende forslaget i fornyet seks måneders høring, i perioden fra udvalget kommer med deres anbefalinger i efteråret, og frem til den 22. december 2015, konstaterer Lars Hvidtfeldt.

Download L&F's høringssvar