Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Hvordan man skaffer 300 liter fyringsolie uden at pisse på miljøet

Klik på billedet for stort format 
Når husdyrgødning afgasses i et biogasanlæg produceres der biogas. Biogas indeholder metan ganske som i naturgas – og derfor kan husdyrgødning, der omdannes til biogas erstatte fossil energi. Ca. 5 pct. af Danmarks husdyrgødning bruges til produktion af biogas i dag, men regeringen har en målsætning om, at halvdelen af husdyrgødningen skal udnyttes til energiformål i 2020.

Udover at bidrage til den nødvendige omstilling fra fossil energi i form af kul, olie og naturgas til vedvarende energikilder, er der en række andre fordele ved at afgasse husdyrgødning i biogasanlæg. Tabet af næringsstoffer og dermed påvirkningen af vandmiljøet mindskes og lugtgenerne ved udbringning af husdyrgødning reduceres markant. Biogas er samtidig et af de mest effektive og billigste redskaber til reduktion af udslippet af drivhusgasser, da udslippet fra de fossile brændsler, der erstattes, undgås samtidig med at udslippet af drivhusgasser fra husdyrgødningen mindskes. Andet organisk materiale i form af affald fra fødevarevirksomheder, husholdninger og storkøkkener kan også udnyttes i biogasanlæg til produktion af energi – og samtidig kan de næringsstoffer, der er i affaldet genanvendes som gødning på markerne. Det er vigtigt da verdens reserver af fosforgødning kun kan dække forbruget i 60 – 70 år. Ud fra husdyrgødning og organisk affald kan der produceres nok biogas til at dække mellem en femtedel og en fjerdedel af det nuværende danske naturgasforbrug – eller en tilsvarende andel af vejtransportens forbrug af benzin og dieselolie. For man kan også bruge biogas som drivmiddel i biler. Det gør man i for eksempel Sverige. I Danmark bruges biogassen til at producere el og varme.

Rent faktisk er det ikke husdyrenes urin, der er kilden til biogassen. Det er afføringen, men den er hos de fleste landmænd blandet sammen med urinen i form af gylle.