Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Hvornår dækker forsikringen?

Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig/familien en engangsudbetaling, hvis du

  • kommer ud for en ulykke, som medfører méngrad på mindst 5 pct.,
  • får konstateret visse kritiske sygdomme
  • eller i værste fald dør

Ulykkesforsikring

Forsikringen dækker ulykker i Norden og Grønland samt i EU-lande. Forsikringen dækker ekstraordinært også ved ulykker relateret til brug af ATV-køretøjer, forudsat at det sker som et led i det daglige arbejde på bedriften. Forsikringen dækker også under rejser og ophold af indtil et års varighed i resten af verden. Forsikringen træder i kraft hvis ulykken afstedkommer en méngrad på mindst 5 %.

Kritisk sygdom

Forsikringen dækker de fleste kritiske sygdomme og, i tilfælde af kræft, op til 2 diagnoser. Forsikringen træder i kraft ved konstatering af visse kritiske sygdomme. På Forenede Gruppelivs hjemmeside kan du finde en liste over de til enhver tid dækkede diagnoser.

Livsforsikring

Forsikringen dækker, hvis du dør - dog ikke hvis du dør som følge af aktiv krigsdeltagelse. Hvis du dør af en kritisk sygdom inden for 3 måneder efter at diagnosen er stillet, vil det beløb, der er udbetalt for kritisk sygdom blive fratrukket en eventuel udbetaling af dødsfaldssum.

Gruppe 1 eller gruppe 2

I gruppe 1 er din ægtefælle/samlever først fuldt medforsikret efter et år. Der er en karensperiode på 12 måneder på livsforsikring og kritisk sygdom.

I gruppe 2 er det kun dig, der er forsikret. Din ægtefælle/samlever kan dog tegne sin egen gruppe-2 forsikring og dermed undgå karensperioden.

Læs mere om samleverbegrebet og karensperioder her.

Hvem får udbetalt erstatningen?

Ved ulykke og kritisk sygdom udbetales erstatningen altid til den skadelidte. I tilfælde af skadelidtes død udbetales pengene til nærmeste pårørende eller begunstigede.

Ved dødsfald udbetales erstatningen til nærmeste pårørende. Vær opmærksom på at ægtefælledødsfaldssummen i gruppe 1 altid udbetales til forsikringstager, dvs. medlemmet. I de fleste tilfælde er det også nærmeste pårørende, men hvis der fx er skrevet testamente til fordel for andre end ægtefælle/samlever, vil udbetalingen fra livsforsikringen i Gruppelivsordningen således ikke indgå heri.

Læs mere om begrebet nærmeste pårørende og begunstigelse her.

Du kan læse de generelle forsikringsbetingelser på Forenede Gruppelivs hjemmeside. Vær opmærksom på, at der kan være særlige forhold, der gælder for Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning.