Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Pris og dækning

  • Gruppe 1 med ægtefælledækning koster 2.736 kr./år (2018-pris)
  • Gruppe 2 individuel koster 1.368 kr./år (2018-pris)

Priserne gælder for perioden 1/1 2018- 31/12 2018. Præmien er ens for alle uanset alder, og opkræves hvert år af den lokale/regionale landbo- eller familielandbrugsforening.
Du skal være under 60 år for at kunne tegne forsikringen.

NYHED: Du kan have forsikringen til udgangen af det år, hvor du fylder 67 år. Tidligere udløb forsikringen ved 65 år, men det er nu ændret, så den først udløber ved 67 år.

Du kan altid skifte fra gruppe 1 til gruppe 2. Ved skift den anden vej, fra gruppe 2 til gruppe 1, træder de sædvanlige regler om karensperiode for ægtefælle/samlever i kraft. Skiftet kan kun ske ved hovedforfald, dvs. ved fornyelse af forsikringen primo året. Læs mere om forskellen på gruppe 1 og gruppe 2. Læs mere om karensregler.

Dækningssummer - OBS: ændring pr. 1/1 2017
Tabellen viser dækningssummerne ved død, kritisk sygdom og ulykke. Læg mærke til at dækningssummen aftrappes med alderen, så jo ældre afdøde er, jo lavere er summen. Indtil 31/12 2016 er det medlemmets alder, der er afgørende for beløbets størrelse, også hvis det er ægtefælle/samlever, der er død. Denne regel ændres nu, så fra og med 2017 er det altid den skadelidtes (afdødes) alder, der er afgørende for beløbets størrelse.

Hvis du har brug for højere dækninger, kan det anbefales at supplere nedenstående med de attraktive forsikringstilbud, der ligger i LandmandsPension.

Forsikringsdækning

Forsikrede eller ægtefælle/samlever 

Engangssum ved død *

Under 45 år   =   600.000 kr.

45 til 49 år     =    550.000 kr.

50 til 59 år     =    267.000 kr.

60 til 67 år     =    166.000 kr.

Engangssum ved visse

kritiske sygdomme **

Under 67 år   =      50.000 kr.

Engangssum ved ulykke

(méngrad over 5%) ***

Eksempler

Méngrad:           Udbetaling:

10%              =      38.000 kr.

50%              =    380.000 kr.

100%            =    760.000 kr.

*Indtil 31/12 2016 var det medlemmets alder, der var gældende mht. udbetaling af dødsfaldssummen - også selvom det var ægtefælle/samlever der døde. Fra 1. januar 2017 ændres denne betingelse til, at det altid er den afdødes alder, der er afgørende for beløbets størrelse. Ægtefællen er dog kun dækket indtil udgangen af det år hvor han/hun fylder 67 år. 

**Ved kritisk sygdom er det en betingelse for udbetalingen, at du (gruppe 2) eller din ægtefælle/samlever (gruppe 1) er i live på ansøgningstidspunktet. Se oversigt over sygdomme og generelle betingelser f.eks. mht. tidligere stillede diagnoser, på fg.dk 

***Der udbetales erstatning, hvis ulykken medfører méngraf på 5% eller derover. Hvis méngraden er på 30% eller mere, ydes der dobbelt erstatning.