Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Tilmelding

Optagelseskriterier

Landbrug & Fødevarers Gruppelivsordning er en medlemsfordel. Det betyder at du skal være aktivt medlem af en lokal landboforening eller regional familielandbrugsforening for at kunne tegne forsikringen.

Desuden skal du være under 60 år og ved almindeligt godt helbred. I forbindelse med tilmelding sender Forenede Gruppeliv et spørgeskema vedrørende dit helbred, som du skal udfylde på tro og love. Forenede Gruppeliv vurderer herefter, om du kan komme med i ordningen. Landbrug & Fødevarer har ikke adgang til at se dine helbredsoplysninger og kan heller ikke vejlede herom.

Vælg gruppe

Fra januar 2017 er der 2 forskellige forsikringsgrupper:

  • Gruppe 1 med ægtefælledækning - dækker både dig selv og din ægtefælle/samlever
  • Gruppe 2 individuel dækning - dækker kun dig

Hvis din ægtefælle/samlever ønsker at oprette en gruppe 1-forsikring - dvs. at i laver en såkaldt dobbeltdækning, hvor I krydsforsikrer hinanden, kræver det, at I begge har et aktivt medlemskab af en landbo- eller familielandbrugsforening.

Hvis din ægtefælle/samlever ønsker at oprette en gruppe 2-forsikring, er det tilstrækkeligt, at du er aktivt medlem.

I kan ikke have både gruppe 1 og gruppe 2 forsikringer samtidigt.

Et aktivt medlemskab kan godt være et medejer-medlemskab eller et samlever-medlemskab, hvis det pågældende medlemskab giver stemmeret i Landbrug & Fødevarer.

Tilmelding

For at blive tilmeldt til ordningen, skal du blot gøre følgende:

1. Ret henvendelse til din lokale forening og bed om at blive tilmeldt gruppelivsordningens gruppe 1 (m. ægtefælledækning) eller gruppe 2 (individuel). Foreningens administrator registrerer din ansøgning hos Forenede Gruppeliv.

2. Herefter skal du udfylde en helbredserklæring. Den bliver sendt til dig pr mail og kan udfyldes og returneres elektronisk.

Den endelige optagelse finder først sted, når Forenede Gruppeliv har modtaget den elektroniske helbredserklæring og vurderet, om du kan optages i ordningen. Herefter vil du få tilsendt en præmieopkrævning direkte fra din lokale forening. Præmien opkræves herefter en gang om året, typisk omkring årsskiftet.

Forsikringen kan tegnes hele året fra den 1. eller den 15. i måneden. Forsikringen kan kun opsiges til udgangen af et år. Opsigelse skal meddeles din lokale forening.