Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Hvad dækker forsikringen?

Landbrug & Fødevarers tilbud om sundhedsforsikring indeholder nogle særlige fordele:

 • Der skal ikke afgives helbredsoplysninger ved tegning af forsikringen
 • Der er ingen karensperiode på sygdomme/gener og følger af skader, der er opstået før forsikringen trådte i kraft. Kun 6 måneders karensperiode for børn og ægtefælle/samlever, der ikke opfylder kildeskattelovens regler for medarbejdende ægtefælle, jfr. §25 (det er normalt med karens på 2 år)

 • Det er muligt at få det antal behandlinger ved fx fysioterapeut og psykolog, som der er behov for, også selv om det er mere end 12 behandlinger/år.*

 • Tryg Vejviser. En sundhedsfaglig medarbejder hjælper med at sikre den rette behandling, også når forsikringen ikke dækker.*

Forsikringen dækker:

 • Forundersøgelser som er nødvendige for at stille en diagnose
 • Indlæggelse, operation og forplejning på privathospitaler indenfor Trygs kvalitetssikrede netværk i Norden og Tyskland
 • Second opinion hos relevant speciallæge i forbindelse med vanskelig medicinsk beslutning
 • Lægeordineret medicin i op til 6 måneder under og efter indlæggelse på privathospital
 • Lægeordineret efterkontrol
 • Lægeordineret genoptræning i op til 6 måneder efter indlæggelse
 • Smerteudredning ved vedvarende smerter. Behandling på klinik med relevante tværfaglige specialister
 • Allergiudredning
 • Lægeordinerede behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor (inkl. røntgenundersøgelse), osteopat, zoneterapeut eller akupunktør
 • Lægeordinerede psykiatriske konsultationer
 • Lægeordinerede psykologbehandlinger
 • Psykologisk krisehjælp i op til 5 timer
 • Lægeanbefalet diætist ved problemer med overvægt (BMI over 35) eller hvis speciallægeordineret som led i dækningsberettiget behandling
 • Misbrugsafvænning ved alkohol, receptpligtig medicin, narkotika og ludomani
 • Lægeordineret sygeplejerske i hjemmet i op til 12 timer
 • Lægeordineret hjemmehjælp i op til 12 timer
 • Rekreation op til 50.000 kr. (kun efter fysiske sygdomme*)

Forsikringen dækker også 

 • Behandling af sygdomme, der har vist symptomer, eller er blevet diagnosticeret før forsikringens tegning, men ikke er behandlingskrævende/under behandling, når forsikringen træder i kraft
 • Behandling af kroniske sygdomme i op til 3 måneder efter diagnosticeringen, når diagnosticeringen sker efter forsikringen er trådt i kraft
 • Transport mellem hjemmet og behandlingssted og retur i forbindelse med forventet indlæggelse, såfremt forsikrede ikke er i stand til at transportere sig selv
 • Forsikringen dækker tillige rimelige og nødvendige udgifter til transport for 1 ledsager ved dækket indlæggelse, samt ledsagerens rimelige og almindelige udgifter til logi, når indlæggelsen kræver mere end 4 overnatninger
 • For unge under 21 dækkes rimelige og nødvendige udgifter til 1 ledsager ved dækket indlæggelse
 • Gratis rådgivning om stress på StressStop-Linjen

*Gælder for nye policer tegnet efter 1/7 2017. For øvrige policer bliver ændringerne implementeret ved hovedforfald eller gentegning dog senest pr. 1/1 2019. 

Der kan være forhold omkring forudbestående lidelser og kroniske sygdomme, som ikke er dækket.

Desuden dækker forsikringen ikke udgifter til graviditet og fødsel, kosmetiske operationer og synskorrektioner samt organtransplantation og dialysebehandling.

I tilfælde af skader er det de fuldstændige forsikringsbetingelser der gælder. Du kan finde dem under sundhedsforsikring på tryg.dk