Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Kritisk høringssvar om Naturråd og Grønt Danmarkskort

Landbrug & Fødevarer afgav fredag i sidste uge et stærkt kritisk høringssvar til bekendtgørelse og vejledning vedr. Naturråd og vejledning om det Grønne Danmarkskort.

Landbrug & Fødevarer påpeger i sit høringssvar, at der er en klar bekymring om, at det Grønne Danmarkskort kan få store og uønskede konsekvenser for land- og skovbrugserhvervene. Dette gælder især det Grønne Danmarkskorts udpegninger til potentiel natur, der frygtes at få konsekvenser for landbrugserhvervet i forbindelse med administrative afgørelser i kommunerne, lige som det heller ikke kan udelukkes, at udpegningerne vil kunne få betydning for værdisætningen af udpegede og tilstødende arealer.

Med de nye bekendtgørelser og vejledninger slås det blandt andet fast, at det fremover bliver obligatorisk for kommunerne at nedsætte Naturråd til at rådgive i udpegningen af det Grønne Danmarkskort. Det er dog et stort problem at, der ikke lægges op til, at Naturrådene i deres arbejde skal inddrage de lodsejere, der måtte blive berørt af det Grønne Danmarkskort, ligesom der kun er meget løse rammer for, hvordan Naturrådene skal arbejde.

I forbindelse med kommunernes udpegning af det Grønne Danmarkskort giver det anledning til bekymring, at der ikke fastsættes specifikke kriterier, der kan fungere som rettesnor for kommunernes planlægning - herunder være med til at give udpegningerne et realistisk omfang og sikre hensynet til andre erhvervs- og samfundsmæssige interesser. Samtidig er retningslinjerne for konsekvensvurderinger af udpegningerne til Grønt Danmarkskort efter Landbrug & Fødevares opfattelse er meget mangelfulde. Heller ikke i forbindelse med kommunernes planlægning er der krav om inddragelse af berørte lodsejere.

Helt centralt i høringssvar et også, at der efter Landbrug & Fødevares opfattelser er klar uoverenstemmelse mellem vejledningens fortolkning af retsvirkningen af det Grønne Danmarkskort og den politiske hensigt, der fremgår af den politiske aftale vedr. Planloven ”Aftale om Danmarks i bedre balance” fra juni 2016. Således fremgår det af vejledningen, at ”Grønt Danmarkskort ikke principielt kan afvises at have en betydning”, mens planlovsaftalen slår fast, at ”der lægges således vægt på, at kommunernes udpegninger heller ikke på sigt kan påføre lodsejernes begrænsninger ift. udnyttelse af mulighederne for landbrugsejendomme, fx til udvidelse af husdyrbrug eller ny bebyggelse”.

Landbrug & Fødevarer vil følge op på sit høringssvar med kontakt til relevante politikere samt dialog med myndighederne.

Læs hele høringssvaret fra Landbrug & Fødevarer her.

Bekendtgørelse og vejledning forventes at træde i kraft når den reviderede planlov er vedtaget i Folketinget.


Karen Post

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk