Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Kampagne: Oplev mere – brug naturen

Friluftsrådet lancerer - bl.a. i samarbejde med Landbrug & Fødevarer - kampagnen 'Oplev mere – brug naturen!', der sætter fokus på adgangsreglerne i skoven, det åbne land og på stranden.

Gode naturoplevelser kræver hensyn og gensidig respekt mellem folk, der færdes på landet, og lodsejerne. En undersøgelse viser, at danskerne ofte kommer i tvivl om reglerne for færdsel og ophold i det åbne land, i skoven og på stranden. Det kan føre til konflikter mellem friluftsudøvere og ejere af arealerne.

Derfor lancerer Friluftsrådet kampagnen Oplev mere – brug naturen!, der sætter fokus på adgangsreglerne i skoven, det åbne land og på stranden.
Der er især behov for at sprede budskabet om, hvor og hvordan man må færdes på private arealer, da lodsejerne som oftest frivilligt lægger jord til aktiviteterne under forudsætning af, at reglerne bliver overholdt. Det gælder også for et projekt som Spor i Landskabet, der beror på, at lodsejerne frivilligt vil åbne for adgang til både dyrkede og udyrkede arealer.

Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, er landbrugets ambassadør i kampagnen Oplev mere – brug naturen. Hun mener, det er vigtigt, at få fortalt, at man der er mange steder man må færdes, selvom det er privatejede områder:

"Der er rigtig mange mennesker, der ikke kender reglerne for, hvor de må færdes i naturen. Det er rigtig ærgerligt, for der er mange flotte steder i naturen, hvor man må færdes f.eks. på markveje."

Landmændene kan hjælpe gæsterne ved at skilte, så folk kan se, at de er velkomne, men samtidig bliver minder om reglerne. Lone Andersen fremhæver sin egen ejendom, hvor der kan opstå tvivl om reglerne, blandt andet fordi, der er sat et led op over en markvej. 

"For at undgå tvivl, og i værste fald konflikter og gener, kan man sætte et skilt op, hvor man beder gæster om at huske at lukke ledet. På den måde signalerer man, at der er adgang, og man gerne må fortsætte gennem ledet, mens man samtidig minder gæsterne om at vise hensyn til bedriften," forklarer hun.

Adgangsreglerne i det åbne land kort fortalt:

  • Du må færdes til fods og cykle på veje og stier i det åbne land hele døgnet, også på markveje
  • På private udyrkede og ikke indhegnede arealer må du færdes til fods og trække cyklen fra kl. 6 til solnedgang
  • På private indhegnede arealer må du færdes til fods, hvis der ikke er græssende dyr. Adgang er kun tilladt gennem låger, led og lignende. Der er ikke adgang, hvis ejeren har forbudt det ved skiltning
  • På dyrkede marker (offentlige og private) er det ikke tilladt at færdes, heller ikke brakmarker, stubmarker eller marker, som ikke er sået om vinteren. Det er kun tilladt, hvis ejeren har givet lov f.eks. med et Spor i Landskabet, der krydser en mark
  • Naturbeskyttelseslovens §26 a, stk. 5 giver mulighed for, at lodsejere gennem frivillige aftaler f.eks. gennem Spor i Landskabet, kan give adgang for offentligheden på private arealer, uden at der kan vindes hævd

Bliv klogere på adgangsreglerne på www.oplevmere.nu.

 

Anne Sig Kvistgaard

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk