Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

L&F til møde med partier bag Landbrugspakken

Landbrug & Fødevarer har været til møde med miljø- og fødevareministeren og miljø- og landbrugsordførerne for de fire partier bag Landbrugspakken.

En stor delegation fra Landbrug & Fødevarer var inviteret til møde med miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, samt miljø- og landbrugsordførerne for de fire partier bag Landbrugspakken tirsdag eftermiddag den 16. maj.

Viceformand Lars Hvidtfeldt og resten af Landbrug & Fødevarers Primærformandskab samt vores sektorformænd fra Kvæg, Svin, Planter og Dansk Pelsdyravlerforening var til stede og kvitterede for Landbrugspakken, der bl.a. har givet landbruget mulighed for at gøde markerne optimalt og har været med til at styrke erhvervets konkurrenceevne markant.

Der var fælles forståelse for, at det er en meget væsentlige udfordring at få udlagt vådområder, minivådområder kompenserende målrettede efterafgrøder og andre frivillige kvælstofindsatser. L&F tilkendegav, at vi fortsat vil arbejde målrettet for, at landbruget leverer de frivillige indsatser som forudsat i landbrugspakken. Vi ved godt, at hvis ikke der leveres på de frivillige virkemidler, så vil kritikere af landbrugspakken stå i kø for at kræve flere restriktioner på landbrugene.

Samtidigt understregede L&F behovet for markant at få styrket det faglige grundlag bag kvælstofindsatserne, som er særdeles mangelfuldt. L&F mener ikke, der er brug for så store kvælstofreduktioner som landbrugspakken og vandplanerne lægger op til. L&F oplevede stor interesse på mødet for L&F's kritikpunkter som førte til en længere drøftelse. Det er L&F's forventning, at det faglige grundlag vil blive styrket blandt andet efter den internationale evaluering til efteråret.

Endelig understregede delegationen fra L&F behovet for at kunne anvende langt flere kvælstofreducerende virkemidler og få dem rullet ud med enkle og effektive ordninger.

Det er vigtigt, at der bliver gjort noget ved disse punkter, og derfor bad ministeren om at få endnu et møde med Landbrug & Fødevarer for at få emnerne fuldstændig uddybet og klargjort.

Det er glædeligt, at ministeren og ordførerne tager L&F's synspunkter alvorligt. L&F ser frem til at modtage en invitation fra ministeren.

 

 

 

 

Anders Panum Jensen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk