Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Internationale eksperter skal evaluere danske kvælstofmodeller

Landbrug & Fødevarer har presset hårdt på for at få en uafhængig evaluering af de danske kvælstofmodeller. Nu har Miljø- og Fødevareministeriet offentliggjort det ekspertpanel, der skal stå for evalueringen, som er fastsat til at finde sted i september måned.

I Vandområdeplanerne stilles der krav om at reducere landbrugets kvælstofudledning med 13.000 tons kvælstof. De modeller, der leder frem til det store reduktionskrav, er imidlertid stærkt problematiske, på visse områder direkte fejlagtige. Landbrug & Fødevarer har derfor presset hårdt på for at få en uafhængig evaluering af modellerne, noget der blev sat midler af til i Fødevare- og Landbrugspakken. Miljø- og Fødevareministeriet har nu offentliggjort det ekspertpanel, der skal stå for evalueringen, som er fastsat til at finde sted i september måned.

I løbet af de seneste 25 år har landbruget næsten halveret udledningen af næringsstoffer. De planlagte reduktioner på yderligere 13.000 tons kvælstof er derfor en kæmpe byrde for det i forvejen trængte erhverv. L&F mener ikke, at der er fagligt grundlag for reduktioner i den størrelsesorden. Således står både erhverv og samfund over for store udgifter, samtidig med at det er meget tvivlsomt, om de forventede miljøgevinster overhovedet opnås.

Det er glædeligt, at arbejdet med en evaluering af modellerne nu går i gang. Helt afgørende er det, at panelet forholder sig til de faglige kritikpunkter, der allerede er rejst. L&F har derfor insisteret på, at interessenter fik mulighed for at komme med indspil til panelet. Når evalueringsgrundlaget er offentliggjort står vi derfor klar til at indlevere en grundig beskrivelse af de problematiske områder og deciderede fejl, for at panelet kan forholde sig til disse. Forud er gået en proces, hvor eksperter fra SEGES og et antal konsulenter i samarbejde med Axelborg har udarbejdet en grundig beskrivelse af problemerne og giver eksempler på deres implikationer.

Evalueringspanelet har fem medlemmer, der på papiret ser ud til både at have faglig tyngde og dække bredt i deres kompetencer. Det bliver spændende at se, hvordan de griber opgaven an. I L&F håber vi selvfølgelig på en kritisk tilgang, der vil afspejle uafhængighed fra de forskere, der har lavet det oprindelige modelarbejde.

Vi forventer, at evalueringen vil støtte op om de indsigelser, L&F har gjort i forhold til modellerne og de reduktionsmål, de har ført til. En grundlæggende revurdering af indsatsbehovet i de danske kystvande er nødvendig, og vi forventer at den internationale vurdering kan danne grundlag for en sådan i god tid inden tredje planperiode.

 

Miljø- og fødevareministeriet har skrevet kontrakt med følgende fem eksperter:

• Senior rådgiver og afdelingsleder Peter M.J. Herman, Deltares og det Kongelige Nederlandske Institut for Havforskning
• Direktør og PhD Bo Gustafsson, Baltic Nest Institute Sverige
• Dr. Olli Malve, Det Finske Miljøinstitut
• Professor Alice Newton, NILU Norsk institut for luftforskning, og tidligere Algarves Universitet
• Professor Gerald Schernewski, Leibniz-instituttet for Østersøforskning

Peter M. J. Herman er udpeget til formand for evalueringspanelet.
 

Tidsplan:

  • Maj 2017: Panelet offentliggøres
  • Maj/juni 2017: Evalueringsgrundlaget offentliggøres
  • Juni 2017: Frist for at interessenter kan give indspil til panelet
  • September 2017: Panelet samles, fem dage i internat. Der udarbejdes en rapport
  • Efterfølgende: Interessenter har inden for en kort frist mulighed for at stille spørgsmål til og kommentere på rapporten, før den endeligt afsluttes

Marie van Maarschalkerweerd

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk