Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Ny husdyrregulering tager form

Landbrug & Fødevarer har nu afgivet høringssvar på 6 centrale bekendtgørelser i den nye husdyrregulering.

Landbrug & Fødevarer har længe arbejdet for de nye regler for miljøgodkendelse af husdyrbrug. Helt overordnet er målet enkle og forståelige regler med fleksibilitet for den enkelte landmand. Det er samtidig forventningen, at der vil ske væsentlige administrative lettelser i både erhvervet og kommunerne, der vil medføre væsentlig kortere sagsbehandlingstider.

Efter lovens vedtagelse i februar har der været flere runder med høringer af forskellige bekendtgørelsesændringer. Denne seneste runde vedrører ændringer i seks bekendtgørelser, der er væsentlige for både den nye regulering af staldanlæg og den nye regulering af husdyrgødning, herunder husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Landbrug & Fødevarer har nu nærlæst udkast til de seks bekendtgørelser, som Miljøstyrelsen sendte i høring for 4 uger siden.

Det blev til i alt 45 siders samlet høringssvar med detaljerede kommentarer til bekendtgørelserne, der er blevet afleveret torsdag den 1. juni.

Utilsigtede stramninger
Landbrug & Fødevarer gør blandt andet opmærksom på en række utilsigtede stramninger af reguleringen, som vi selvfølgelig forventer, der bliver rettet op på. 

Selvom den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse på en række punkter giver mere fleksibilitet til landmændene, er der også peget på flere muligheder for at gøre det endnu bedre.

I forhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen er Landbrug & Fødevarer kritisk overfor, at Miljøstyrelsen vil lade anvendelsen af affald til jordbrugsformål blive underlagt krydsoverensstemmelse.

Der er stadig tale om et komplekst regelsæt både juridisk og teknisk - ikke mindst som følge af de mange EU-direktiver, der er spil. Derfor vil der uden tvivl blive brug for justeringer af bekendtgørelserne indenfor de kommende år.

Landbrug & Fødevarer ser frem til, at Miljøstyrelsen får tilrettet bekendtgørelserne og offentliggjort dem, hvilket forventes at ske senest 1. juli. Sideløbende skal Miljøstyrelsens nye it-ansøgningssystem justeres, så det er fuldstændig i overensstemmelse med bekendtgørelserne. Det er Landbrug & Fødevarers klare forventning at it-systemet fungerer tilfredsstillende 1. august, hvilket vi selvfølgelig vil følge tæt.

   

 

Høringssvar med detaljerede kommentarer til bekendtgørelserne:

Kommentarer til husdyrgødningsbekendtgørelsen

Kommentarer til bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål

Kommentarer og notat til husdyrgodkendelsesbekendtgørelse

Kommentarer til tilsynsbekendtgørelsen

Kommentarer til brugerbetalingsbekendtgørelsen

LF's høringssvar-final

 Ida Storm

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk