Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Fødevarestyrelsens kontrol bliver dyrere

Regeringen har besluttet, at Fødevarestyrelsens gebyrer skal stige. Der forventes stigninger i alle årene 2018-2021. Landbrug & Fødevarer er stærkt utilfredse med denne beslutning.

Regeringen har besluttet, at Fødevarestyrelsens gebyrer skal justeres. Det gælder for langt hovedparten af styrelsens gebyrordninger. Baggrunden for de ændrede takster er, at det i forbindelse med en analyse af Fødevarestyrelsens økonomi er konstateret, at fordelingen af styrelsens såkaldte fællesomkostninger (fx HR, IT, kompetenceudvikling mv). ikke er i overensstemmelse med Finansministeriets Budgetvejledning. Det fremgår også, at der på en række af styrelsens gebyrordninger er konstateret et underskud.

Samlet set medfører justeringerne, at der i 2018 på styrelsens gebyrområde (minus kødkontrollen) opkræves ca. 10 pct. mere end i 2017 svarende til ca. 30 mio. kr. Dette beløb stiger til ca. 17,5 pct. fuldt indfaset i 2021, svarende til ca. 52,5 mio. kr. Der forventes således stigninger i alle årene 2018 - 2021.

Landbrug & Fødevarer er stærkt utilfredse med denne beslutning. Læs evt. dette debatindlæg om sagen, som blev udsendt 30. maj 2017: Det må ikke blive dyrere at producere fødevarer

De gebyrordninger, der er konstateret underskud på, og hvor gebyrerne således også forhøjes, er følgende:

  • Fødevarekontrol
  • Ordinær veterinærkontrol
  • Kontrol ved samlesteder, samt
  • Kontrol ved eksport af levende dyr direkte fra besætninger

Gebyrer for følgende kontrolområder nedsættes:

  • Logbogskontrol i forbindelse med langvarige transporter af levende dyr
  • Kontrol med CHR
  • Kontrol med restkoncentrationer

Styrelsen har sendt udkast til ny betalingsbekendtgørelse, som afspejler ovenstående, i høring med frist 21. juni 2017. Fødevarestyrelsen forventer, at gebyrjusteringerne kan træde i kraft pr. 1. juli 2017.

 

Per Olsen

Trine Vig Tamstorf

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk