Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
foto: Colourbox

L&F beder om foretræde for miljøudvalg om pesticider

Landbrug & Fødevarer har anmodet Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om foretræde vedr. pesticidforbud omkring Aarhus. Formålet er at få Miljøstyrelsen til at sikre, at kommunerne ikke tilsidesætter godkendelsesordningen for plantebeskyttelsesmidler.

Landbrug & Fødevarer har sammen med de lokale landboforeninger 30. maj anmodet Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om foretræde vedr. indsatsplanerne omkring Aarhus.

Formålet er et led i en større indsats, hvor vi presser på, for at Miljøstyrelsen sikrer, at kommunerne ikke tilsidesætter godkendelsesordningen for plantebeskyttelsesmidler, som det fx. er ved at ske i Aarhus.

I forhold til plantebeskyttelsesmidler, har vi Danmark en særlig restriktiv godkendelsesordning med krav om, at de pågældende midler ikke udvaskes til grundvandet i koncentrationer over grænseværdien. Miljøstyrelsen godkender midlerne og fører løbende tilsyn med, at midlerne lever op til dette krav blandt andet gennem Varslingssystemet for Pesticider (VAP) med målinger på konkrete marker forskellige steder i Danmark.

Det må være sådan, at det generelt højt beskyttelsesniveau for alt grundvand via den generelle regulering er tilstrækkeligt, og at disse regler kun i ganske særlige situationer, hvor der ligger et klart dokumenteret behov, kan tilsidesættes af supplerende indsatser. Ellers er det jo en forsigtighed med forsigtighed på, der i sidste ende er unødig og dyr regulering, hvor landmænd i Danmark dobbeltreguleres.

Det er lykkedes os at få foretræde på onsdag i næste uge.

Samtidig arbejder vi ihærdigt på at få rettet til i vejledningen for indsatsplaner, således at kommunernes råderum defineres mere klart, og at det eksplicit fremgår, at man ikke bare kan tilsidesætte godkendelsesordningen eller anden generel regulering uden konkret dokumenteret årsagssammenhæng mellem aktuel landbrugsdrift og fund af pesticider over grænseværdien. 

Nikolaj Ludvigsen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk