Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

L&F's oplæg til finanslov 2018

P- og V-bestyrelsen har nu vedtaget de prioriteter, som Landbrug & Fødevarer skal arbejde for i finansloven for 2018. Der er fokus på tiltag, der vil gavne vilkårene for hele fødevareklyngen – fra jord til bord.

Initiativerne vil særligt øge mulighederne for vækst og udvikling i primærerhvervet, samt bidrage til at gøre det lettere at øge investeringerne og generationsskifte.

I den kommende tid vil Landbrug & Fødevarer afholde møder med politikere, ministre, samt etablere alliancer om erhvervets finanslovsønsker.
De konkrete finanslovsprioriteter er følgende:

Stærkere konkurrenceevne og bedre produktionsvilkår
1. Elafgifter og netafgifter skal omlægges
2. Afskaffe eller reducere de danske pesticidafgifter
3. Fjernelse af skat på produktionsjord
4. Tilgængelige vejrdata

Bedre rammer for investeringer og generationsskifte
5. Hurtigere afskrivning på IT-hardware
6. Højere national medfinansiering til staldindsatsen
7. Forbedring af virksomhedsordningen
8. Udskudt beskatning af sælgerpantebreve
9. Fritagelse for tinglysningsafgift ved jordfordeling
10. Naturpleje

Forskning, udvikling og innovation
11. Fastholdelse af den strategiske fødevareforskning
12. Styrkelse af økologiforskningen
13. Udmøntning af klimatiltag og virkemidler
14. Teknologipulje til opfyldelse af NEC

Styrket eksportindsats og ernæring
15. Eksportområdet og elektroniske certifikater
16. Styrket indsats mod underernæring

Statens udgifterne til de foreslåede indsatser er skønsmæssigt 8 mia. kr. i 2018 og ca. 9. mia. kr. i årene frem. Landbrug & Fødevarer har forslag til finansieringsmuligheder for ca. 9,5 mia. kr. årligt, bl.a. omlægning af Statens Uddannelsesstøtte, afskaffelse af den grønne check, udmøntningen af reserven i fødevare- og landbrugspakken mv.

Esben Tranholm Nielsen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk