Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox.com

Ny planlov vil skabe mere liv på landet

Torsdag den 1. juni tredjebehandler Folketinget en ny planlov. Loven vil skabe en langt bedre balance mellem hensynet til miljø og vækst. Men med planloven følger også mere lempelige regler for etablering af bolig eller virksomhed i eksisterende tomme ejendomme.

Torsdag den 1. juni tredjebehandler Folketinget en ny planlov. Loven vil skabe en langt bedre balance mellem hensynet til miljø og vækst. Det er således intet mindre end banebrydende, at formålsparagraffen nu ændres, så loven fremover skal vægte vækst på linje med miljøhensyn. Det er noget Landbrug & Fødevarer har efterspurgt i lang tid. Ændringen vil – sammen med en lang række andre ændringer – være med til at skabe mere liv på landet. Af konkrete ændringer kan blandt andet nævnes, at det fremover vil blive nemmere at opføre byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for en landbrugsbedrift.

Med planloven følger også mere lempelige regler for etablering af bolig eller virksomhed i eksisterende tomme ejendomme. Her havde Landbrug & Fødevarer ønsket indførelse af såkaldte konsekvenszoner rundt om husdyrbrug, som skulle sikre dem mod eventuelle lugtkrav. På opfordring fra Landbrug & Fødevarer udarbejdede regeringen således et ændringsforslag, som skulle sikre husdyrbrugene. Trods en ihærdig indsat fra både regeringens og Landbrug & Fødevarers side var det dog ikke muligt at få støtte fra alle forligspartierne, som ud over regeringen tæller Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Det er et område, som Landbrug & Fødevarer vil følge tæt, så der ikke er husdyrbrug, som kommer i klemme.

Med vedtagelsen af planloven opretholdes kravet om, at kommunerne i deres kommuneplan skal udpege det såkaldte Grønne Danmarkskort. Det Grønne Danmarkskort blev indført af daværende miljøminister Kirsten Brosbøll (S) som en del af Naturplan Danmark, og på trods af tilkendegivelser om det modsatte lykkedes det ikke den nuværende regering af få flertal for at afskaffe kravet.

Landbrug & Fødevarer er bekymrede for, hvilken betydning det Grønne Danmarkskort – og ikke mindst udpegning af områder med potentiel natur – vil få for land- og skovbrugserhvervet. Både i forbindelse med kommunernes sagsbehandling i konkrete sager efter anden lovgivning og i forbindelse med værdisætningen af udpegede arealer. Det forventes, at der samtidig med vedtagelsen af planloven vil blive udsendt bekendtgørelser og vejledninger vedr. det Grønne Danmarkskort.

L&F har afgivet et kritisk høringssvar til vejledning og bekendtgørelser.

Henrik Borg Kristensen

Karen Post

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk