Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Tidsfrister i vandråd er nogle steder helt urimelige

En del vandråd oplever, at der er særdeles korte tidsfrister til opgaven med at vurdere, om de små vandløb skal med i vandområdeplanerne eller ej. Landbrug & Fødevarer har drøftet problemet med Miljøstyrelsen.

En række af de i alt 23 vandråd oplever, at der er særdeles korte tidsfrister til opgaven med at vurdere, om de små vandløb (med oplande < 10 km2) skal med i planerne eller ej. Opgaven er i forvejen kompliceret og potentielt konfliktfyldt, og presset er ikke blevet mindre af problemer med flere af de anvendte kriterier (fx slyngningsgrad og okkermålinger), dårlig adgang til baggrundsdata og sen igangsætning af rådenes arbejde ude i visse sekretariatskommuner.

Landbrug & Fødevarer har drøftet problemet med Miljøstyrelsen. Styrelsen meddeler, at de ikke har sat krav om, at kommuner og vandråd skal have overstået delopgaven med de små vandløb i en fart. Faktisk er det deres forventning, at der mange steder vil være fornuft i og behov for at fortsætte med denne opgave parallelt med næste delopgave – karakterisering af vandløbene – som forventes søsat i rådene efter sommerferie. Eneste krav er, at den samlede afrapportering til staten sker inden udgangen af 2017.

De urimelige tidsfrister, som enkelte steder allerede er udløbet, er således fastsat af sekretariatskommunerne selv. Vi opfordrer derfor vores repræsentanter til at kræve udsættelse, så det nødvendige arbejde kan gøres på god og faglig korrekt vis. En opgave, der som nævnt ikke er blevet mindre af, at kriterierne er fejlbehæftede og mangelfulde.

I minimum ét vandråd lægger sekretariatskommunen endvidere op til, at der kan tages yderligere små vandløb ind, ud over de ca. 8.500 km, der allerede indgår i vandområdeplanerne. Det er også en stor misforståelse. Det fremgår klart og tydeligt af Fødevare- og landbrugspakken, den efterfølgende aftale om udmøntning af vandløbsdelen og af svar på spørgsmål fra i Folketingets miljøudvalg samt drøftelser i Folketingssalen, at der alene skal ses på de vandløb, som allerede er med i planerne. Indmelding af forslag til helt nye vandløb skal i givet fald ske ifm. 3. planperiode, der dækker perioden 2021-2027.

Vedhæftet dette nyhedsbrev findes spørgsmål fra udvalget og svar fra ministeren, der bekræfter dette. Vi opfordrer til, at denne debat hurtigt lukkes ned, fx ved at referere til de vedhæftede spørgsmål og svar.

Spørgsmål til ministeren om, hvorvidt nye vandløb kan taget ind i vandområdeplanerne.

Spørgsmål til ministeren om, hvorvidt kriterierne kan bruges til at tage vandløb ud af vandområdeplanerne.

Erik Jørgensen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk