Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Behov for alternativer til efterafgrødekrav

Efterafgrødekravet stiger i den kommende sæson. L&F har i sit høringssvar gjort klart, at man bør have samme krav til de forskellige ordninger, så regeljunglen ikke breder sig.

Efterafgrødekravet stiger som bekendt i den kommende sæson. I høringsudkastet over plantedækkebekendtgørelse har man samlet kravene for de forskellige ordninger:
• Pligtige efterafgrøder
• Husdyrefterafgrøde
• Målrettet efterafgrøder

Vi har i L&F’s høringssvar gjort klart, at man bør have samme krav til de forskellige ordninger, så regeljunglen ikke breder sig videre end den allerede er. (Vi arbejder i øvrigt på, at regeljunglen erstattes af godt landmandskab med anvendelse af nyeste teknologi).

De mange efterafgrødeordninger betyder samtidig, at efterafgrødekravet stiger. Dermed er der også et kraftigt stigende behov for alternativer til efterafgrøder. Vi har en løbende dialog med Ministeriet og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen om mulighederne for dette, samt justering af gældende alternativer, så at ordningerne bliver mere attraktive for flere landmænd. Dette har vi gentaget i hovedtræk i dette høringssvar for de ordninger som man hurtigt kunne justere – herunder:

• Nedmuldning af halm
• Minivådområder
• Omregningsfaktor på tidlig sået vinterkorn
• Flere arter og blandinger som pligtige efterafgrøder – herunder kvælstoffikserende arter
• Overdragelse af opsparede efterafgrøder

Samtidig arbejder vi på introduktion af balanceregnskaber, sædskifte og præcisionsjordbrug som alternativer til efterafgrødekravet. Ordninger som, vi forventer, bliver til virkelighed i de kommende år.

Vi fortsætter vores arbejde for godkendelse af nye virkemidler, som vi er blevet lovet i Fødevare- og Landbrugspakken.

L&F's høringssvar til Plantedækkebekendtgørelsen

Nikolaj Ludvigsen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk