Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Vigtig afstemning om MFO-sprøjteforbud

Europa-Parlamentet skal i næste uge stemme om, hvorvidt der skal indføres et sprøjteforbud på visse MFO-arealer. Resultatet af afstemningen vil få direkte konsekvenser for danske landmænd.

I Bruxelles holder man i disse dage vejret i spænding forud for en afstemning i Europa-Parlamentets plenarforsamling, der i næste uge afholdes i Strasbourg.

Europa-Parlamentet skal stemme om, hvorvidt der skal indføres et sprøjteforbud på visse MFO-arealer. Resultatet af afstemningen vil få direkte konsekvenser for danske landmænd.

Afstemningen er vigtig både af principielle årsager, da det er en prøvelse af magtforholdet mellem Parlamentet og EU-Kommissionen, men også fordi resultatet af afstemningen kan få ganske store konsekvenser for både danske og europæiske landmænd.

Sprøjteforbud på brak, efterafgrøder og græsudlæg
EU-Kommissionen har foreslået en række justeringer til gennemførelselsbestemmelserne omkring de grønne krav, der er en del af EU’s landbrugspolitik. Justeringerne medfører dels forenkling af reglerne og dels, at der indføres et sprøjteforbud på brak, efterafgrøder, græsudlæg og kvælstoffikserende afgrøder, der anvendes til MFO. Det er ikke muligt at anvende kvælstoffikserende afgrøder til MFO i Danmark.

I Danmark kan en vedtagelse af forslaget komme til at betyde, at udbetalingen af landbrugsstøtten vil blive forsinket, særligt for landmænd der anvender MFO-græsudlæg i majs, og i lande hvor det er muligt at anvende kvælstoffikserende afgrøder (hovedafgrøde) som MFO, kan det få alvorlige konsekvenser for omfanget af produktionen af foderproteiner.

Som følge af de alvorlige konsekvenser, har der været meget stor politisk debat om forslagene. En debat som har været rejst af både Landbrug & Fødevarer og en række andre landbrugsorganisationer i Europa inklusiv den fælles europæiske organisation COPA, som Martin Merrild er formand for. Der har været iværksat en meget stor lobbyindsats imod sprøjteforbuddet.

Vigtig magtkamp
EU-parlamentet kan vælge enten at afvise hele Kommissionens pakke af forslag eller at godkende pakken af forslag. 

Indtil videre har en afstemning i Parlamentets landbrugsudvalg stemt for at afvise Kommissionens pakke af forslag. 

Ud over selve sprøjteforbuddet er et af de store diskussionspunkter, om det overhovedet er muligt for EU-Kommissionen at fastsætte så indgribende regulering i gennemførselsbestemmelser, eller om det faktisk går langt ud over indholdet i den politiske aftale der ligger til grund for de nuværende regler for EU’s landbrugspolitik. Det er netop derfor, at landbrugsudvalget anbefaler hele parlamentet at afvise Kommissionens pakke af forslag.

Det er derfor meget spændende, om det samlede parlament vil følge samme afstemningsmønster. 

Maria Skovager Østergaard

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk