Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Ny kapitalplan for Vestjysk Bank

En gruppe investorer har afgivet købstilbud på alle aktier i Vestjysk Bank A/S. I dag er 81 procent af aktierne ejet af den danske stat. Finansministeriet har på vegne af den danske stat givet betinget accept af tilbuddet.

Det er positivt, at det nu ser ud til, at der er fundet en holdbar løsning for Vestjysk Bank. En gruppe investorer har afgivet købstilbud på alle aktier i Vestjysk Bank A/S, og Finansministeriet har på vegne af den danske stat, der ejer over 81 pct. af aktierne, givet betinget accept af tilbuddet. Vestjysk Bank, der er Danmarks 9. største bank, har et betydeligt udlån til landbruget. Det er derfor vigtigt, at den nye kapitalplan ikke forringer kreditvilkårene for erhvervet. Bankens samlede eksponering mod landbruget udgjorde i marts 17,1 pct. af de samlede udlån og garantier. I bankens seneste kvartalsrapport kan man læse, at landbruget til stadighed er et strategisk vigtigt forretningsområde, som banken har stor erfaring med.

Investorgruppen består af Nykredit, Maj Invest, Arbejdernes Landsbank, AP Pension, Novo A/S, C.L. Davids Fond og Samling, ISP Pension og Vestjylland Forsikring. Aftalen om køb af den danske stats aktiepost skal fremtidssikrer Vestjysk Bank som et stærkt regionalt pengeinstitut. Banken er i dag udfordret af en lav kapitalisering. Ved at acceptere købstilbuddet vil banken opnå en solvensoverdækning på ca. 7 procentpoint mod de 0,7 procentpoint, som fremgår af bankens 1. kvartalsrapport for 2017.

Aftalen er led i en helhedsløsning, der med tre elementer fremtidssikrer Vestjysk Bank. Helhedsløsningen indehold:

  • Investorgruppen køber aktier af de aktionærer i Vestjysk Bank, som accepterer investorgruppens frivillige tilbud, herunder den danske stats aktiepost.
  • Investorgruppen garanterer herefter gennemførelsen af en aktieemission, der tilfører Vestjysk Bank 745 mio. kr. i egenkapital og sikrer, at de aktionærer, som ikke ønsker at benytte investorgruppens tilbud, får mulighed for at blive en del af helhedsløsningen på lige fod med investorgruppen.
  • Det sikres herudover, at Vestjysk Bank kan refinansiere eksisterende samt udstede ny efterstillet gæld.

Niels Kenneth Østergård Scheel

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk