Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

15 mio. kroner til udpegning af beskyttede diger

Kulturminister Mette Bock har lyttet til Landbrug & Fødevares ønske om en konkret udpegning af beskyttede sten- og jorddiger og har afsat en pulje på 15. mio. kr. til formålet, som kommunerne kan søge. Det er nu vigtigt, at kommunerne opfordres til at benytte den nye mulighed.

Manglen på en klar udpegning af, hvilke diger, der skal beskyttes, er en af de udfordringer Landbrug & Fødevarer længe har peget på i forbindelse med reglerne om beskyttede sten og jorddiger.

Med en konkret udpegning vil man som landmand – i modsætning til i dag – kunne være sikker på, hvor der findes beskyttede diger, samtidig med, at de diger der beskyttes, har en reel værdi. Dette vil forhåbentlig kunne være med til, at reducere antallet af digesager fremover.

Ministeren har lyttet til L&F
Ønsket om midler til en konkret udpegning var noget af det viceformand Lone Andersen drøftede med Kulturminister Mette Bock, da de to mødtes i foråret – og det er derfor meget glædeligt, at ministeren nu har lyttet til landbrugets synspunkter og afsat en pulje på 15 mio. kroner som kommunerne kan søge til at gennemføre en sådan konkret udpegning.

Med ordningen skal kommunerne selv finansiere halvdelen af omkostningerne til kortlægningen, og det vil være frivilligt for kommunerne, om de vil benytte sig af muligheden.

Dialog med kommunen
På denne baggrund opfordres alle lokale landbo- og familielandbrugsorganisationer nu til at gå i dialog med deres kommuner og opfordre dem til at søge midler til at igangsætte den konkrete udpegning af diger.

Landbrug & Fødevarer havde gerne set, at den konkrete udpegning blev et krav til kommunerne, men håber, at mange kommuner nu vil benytte sig at den nye frivillige pulje.

En konkret udpegning vil dog ikke umiddelbart løse alle de verserende digesager, og Landbrug & Fødevarer vil derfor fortsat arbejde for, at der kommer en ændring af den meget restriktive administrationspraksis, som blandt andet Miljø- og fødevareklagenævnet anlægger i digesagerne.

Pressemeddelelsen fra Kulturministeren kan læses her: Kulturministeren vil have bedre styr på beskyttede jord- og stendiger

Karen Post

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk