Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

L&F: Niras-rapport er mangelfuld

En rapport fra Niras påstår, at fødevare- og landbrugspakken vil koste vandkunder 250 mio. kr. Det er helt forkert. L&F har skrevet til ministeren.

D. 6. juli offentliggjorde Miljøministeriet en rapport fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras, som skulle belyse den merudgift regeringens fødevare- og landbrugspakke skulle betyde for vandkunder. I rapporten kom Niras frem til, at regningen løber op i 250 millioner kroner, som sendes direkte videre til forbrugeren.

Men rapporten er ufuldstændig og mangler helt centrale elementer som den kommende målrettede regulering som implementeres fra 2019.

Miljø- og Fødevareministeriet har bedt Niras kigge isoleret på effekten af kvælstofudvaskning fra markerne uden at medregne, at der i samme landbrugspakke er sat midler af til en række kvælstofreducerende initiativer. Når landbrugspakken bliver rullet endeligt ud, så bliver miljøregnskabet positivt og ikke negativt, som Niras-rapporten fejlagtigt konkluderer.

Drikkevand vil opnå en forbedret kvalitet
Landbrug & Fødevarer har skrevet til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen for at gøre ham opmærksom på problematikken. Du kan læse brevet her.

Problemet med rapporten er, at Niras regner med en merudvaskning på 5,8 kg N/ha/år under forudsætning af, at alle landmænd benytter den fulde gødningskvote og uden indregning af den målrettede regulering.

Den målrettede regulering, som Niras ikke har med i sin beregning, vil for over størstedelen af landet have en effekt på 6,5 kg N/ha/år, jf. bilag til vandområdeplanerne. Regner man på alle elementer af fødevare- og landbrugspakken, vil man derfor komme frem til, at drikkevandet overordnet set vil opnå en forbedret kvalitet, hvilket er stik modsat Niras-rapportens konklusion.

Nikolaj Ludvigsen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk