Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Kvælstofindsats i Karrebæk Fjord skyder helt ved siden af

En ny rapport fra DHI viser, at selv en betydelig reduktion af kvælstofudledningen i Karrebæk Fjord vinter eller forår nærmest ingen effekt har på algevækst og vandets klarhed om sommeren. Derfor er den rette timing af kvælstofreduktion vigtig.

I dag offentliggøres en ny rapport fra DHI, der undersøger betydningen af tidspunktet for kvælstofudledning til Karrebæk Fjord. Spørgsmålet, der stilles, er, hvilken effekt kvælstofreduktioner henholdsvis om vinteren, foråret og sommeren har på algevækst og vandets klarhed i sommermånederne. Netop de to faktorer er centrale målepunkter i forhold til Vandområdeplanerne.

Resultaterne viser helt entydigt, at selv en betydelig reduktion af kvælstofudledningen i Karrebæk Fjord om vinteren (december til februar) eller foråret (februar til april) har så godt som ingen effekt på algevækst og vandets klarhed om sommeren. Reduceres kvælstofudledningen i stedet om sommeren (maj til juli) er miljøeffekten meget stor, selv med en ganske lille reduktion målt i tons N.

En omregning af rapportens resultater viser, at 100 tons N reduceret vinter eller forår giver 2-3 % reduktion af sommerens algevækst (klorofylkoncentration). Tilsvarende reduktion om sommeren vil give 39 % færre alger. Det er altså indlysende, at indsatser, der reducerer kvælstofudledningen uden for algernes vækstsæson, er så godt som overflødige.

Landbruget udleder ikke kvælstof om sommeren
I Vandområdeplanerne er betydningen af tidspunktet for kvælstofudledning ikke regnet ind. Det antages, at reduktioner vil finde sted jævnt fordelt over hele året, men sådan ser virkeligheden ikke ud. I en almindelig sommer vil drænene i Karrebæk Fjords opland være tørre, og dermed vil indsatser rettet mod landbruget være uden virkning på dette tidspunkt. Næsten samtlige indsatser er – også i dette opland – lige præcis rettet mod landbruget, og dermed må det konkluderes, at miljømålet for Karrebæk Fjord efter al sandsynlighed ikke vil blive nået med de nuværende indsatser.

Karrebæk Fjord er et lavvandet, ret lukket område, hvor vandet har en kort opholdstid på omkring to uger. Rapportens resultater kan ikke umiddelbart overføres på andre vandområder med andre karakteristika. Det står imidlertid fast, at tidspunktet for kvælstofudledning kan have helt afgørende betydning, og det må forventes, at dette tages med i beregningerne fremadrettet. Samtidig vil det være halsløs gerning på nuværende tidspunkt at fortsætte med de planlagte indsatser i Karrebæk Fjords opland, vel vidende at miljøeffekten vil være minimal, mens omkostningerne for både landbrug og samfund er store.

DHI-rapporten er finansieret med midler fra Promilleafgiftsfonden og støtte fra Østlige Øers Landboforeninger og L&F. Du kan læse rapporten 'Optimisation of the Nitrogen Loadings to Karrebæk Fjord' her.

Læs mere om den 6. synd: Dårlig timing – det er ikke ligegyldigt hvornår på året kvælstof udledes.

Marie van Maarschalkerweerd

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk