Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Landbrugsstyrelsen genoptager næsten 40 sager

Landbrugsstyrelsen har valgt at tage knap 40 sager op til fornyet sagsbehandling efter at man i første omgang have givet afslag om tilskud til bl.a modernisering af kvægstalde. Landbrug & Fødevarer har lagt pres på styrelsen, for at få genoptaget en række urimelige afgørelser.

Landbrug & Fødevarer har igennem en længere periode haft fokus på styrelsens sagsbehandling af ansøgninger til miljøteknologi og moderniseringsstøtte samt på klagesager. Det er sket efter en række medlemmer oplevede urimelige afgørelser. 

Der var eksempler på, at landmænd fik afslag på ansøgninger, fordi man havde glemt at vedhæfte side 2 af en byggetilladelse, havde uploadet et forkert dokument ved en fejl eller lignende.

Landbrug & Fødevarer har hele tiden argumenteret for, at ansøgere kan få mulighed for at justere deres ansøgninger såfremt, der er begået mindre fejl, som man uforvarende er kommet til at begå.

Styrelsen bør give mulighed for at rette fejl
Landbrug & Fødevarer har på et møde med styrelsen argumenteret for, at det følger af styrelsens sagsoplysningsforpligtelse (det såkaldte officialprincip), at styrelsen er forpligtet til af egen drift at oplyse en sag tilstrækkeligt, før der træffes en afgørelse. Vi opfordrede derfor styrelsen til – frem for blot at sende et afslagsbrev på en sag, når der er uoverensstemmelser mellem det ansøgte og det vedhæftede materiale – at fremsende et høringsbrev til ansøgeren.

Det er selvfølgelig afgørende, at styrelsen foretager en grundig gennemgang af ansøgningsmaterialet, og sikrer at relevante tilladelser og godkendelser er klar. Men når der så er ting, der ikke stemmer, bør styrelsen spørge ind til det og give ansøgeren mulighed for at rette evt. fejl.

Styrelsen har oplyst, at man på den baggrund tager knap 30 klagesager fra ansøgningsrunden om tilskud til modernisering af kvægstalde i 2016 op til fornyet sagsbehandling.

Sager om økologisk investeringsstøtte bliver omgjort
Styrelsen trak i slutningen af 2016 også en række tilsagn til økologisk investeringsstøtte 2015 tilbage efter man ellers i første gang havde givet tilsagn. Tilbagetrækningen skete efter Landbrugsstyrelsen havde lagt sig fast på en ny tolkning af ansøgningsmaterialet. Det drejer sig om knap 10 sager. Også i den forbindelse har Landbrugsstyrelsen oplyst, at en række landmænd vil få omgjort sin afgørelse fra afslag til tilsagn, da styrelsen erkender, at ansøgningsmaterialet ikke har været tilstrækkeligt klart.

Endelig er der også kommet afgørelser i det nye klagenævn i Viborg, der peger i samme retning, nemlig at styrelsen ikke blot kan afvise sager, hvis der mangler oplysninger i en ansøgning.

Officialprincippet gælder
Det nye Miljø- og Fødevareklagenævn er også begyndt at lægge sine afgørelser ud på den nye afgørelsesportal. I en konkret afgørelse om projektstøtte, som Landbrugsstyrelsen har truffet, og som der er klaget over, giver Nævnet landmanden ret og udtaler følgende:

Det følger af det forvaltningsretlige officialprincip, at offentlige myndigheder har pligt til at oplyse en sag, inden der træffes afgørelse i sagen. Dette princip indebærer bl.a., at myndigheden af egen drift skal indhente supplerende oplysninger, hvis der ikke kan træffes afgørelse på baggrund af de foreliggende oplysninger. Princippet hører til de såkaldte garantiforskrifter hvis iagttagelse generelt er af væsentlig betydning for afgørelsers lovlighed og rigtighed. Officialprincippet gælder som udgangspunkt ved siden af eventuelle udtrykkeligt angivne regler om sagsoplysning.

Det er meget positivt, at styrelsen retter fejl, som er begået, og at klagenævnet i Viborg udtaler sig til fordel for landmændenes retssikkerhed. Det er også meget positivt at Landbrug & Fødevarers indsats for en øget forudsigelighed og retssikkerhed på det meget komplekse projektstøtteområde bærer frugt.

Det er dog beklageligt, at der er meget lange sagsbehandlingstider på området. Landbrug & Fødevarer presser fortsat på, for at sagsbehandlingstiderne bliver nedsat betydeligt.

Mette Trudsø Kruse

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk