Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Færre landmænd forlader L&F

Antallet af landmænd som forlader foreningerne – og dermed Landbrug & Fødevarer – er faldet. Nye medlemstal viser, at 4,2 pct. af de aktive medlemmer opsagde medlemskabet i 2016-2017 mod 5 pct. året før.

Medlemstallet i de lokale landbo-, fælles- og regionale familielandbrugsforeninger er netop opgjort. Opgørelsen viser, at pr. 20. august 2017 var der 22.208 aktive medlemmer og 8.868 interessemedlemmer.

I forhold til samme tid sidste år er det en tilbagegang på 985 aktive medlemmer svarende til 4,2 pct. Der er en mindre tilbagegang end de to foregående år, idet tilbagegangen sidste år var 5 pct. og i 2015 var den 4,7 pct.

Det er vigtigt, at vi fastholder det skarpe fokus på medlemstilfredshed, og at vi i L&F og ude i foreningerne fortsat styrker indsatsen for at få rykket medlemmer, foreninger og Landbrug & Fødevarer tættere sammen, så vi står endnu stærkere.

Stor spredning
Der er stor spredning på udviklingen i medlemstallet fra forening til forening. Ingen af foreningerne har en positiv medlemsudvikling for så vidt angår aktive medlemskaber. LandboNord og Landbo Limfjord står for de mindste medlemstilbagegange på hhv. 0,3 og 0,8 pct. Begge foreninger er meget aktive ift. at skabe en tydelig foreningsprofil/formandsprofil og på rekrutteringsfronten.

Nærmer sig strukturudviklingen
Ifølge Danmarks Statistik er den generelle strukturudvikling for alle bedrifter 2 pct. i perioden. Men der er stor forskel på strukturudviklingen for heltids- kontra deltidsbedrifter. Således er antallet af heltidsbedrifter faldet med ca. 6 pct. i perioden, mens antallet af deltidsbedrifter er nogenlunde uændret. Årsagen er, at udover den almindelige strukturudvikling er tempoet for afvikling af økonomisk nødlidende bedrifter forceret lidt i 2016. Samtidig er der relativt flere heltidsbedrifter, som har droslet ned og nu er blevet deltidsbedrifter.

L&F’s medlemskreds har en lidt anderledes sammensætning med en relativ større andel heltidsbedrifter end landsgennemsnittet. Derfor lander vores tilbagegang lidt højere end den gennemsnitlige strukturudvikling.

Se de aktuelle medlemstal på lf.dk/foreninger.

Maria Heby

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk