Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Ny analyse er 'game-changer' for vandplanerne

L&F har fået lavet en analyse, der ryster grundlaget for vandplanerne. Analysen viser, at kvælstof langt fra er den eneste væsentlige faktor, der påvirker det danske havmiljø.

I dag, torsdag den 31. august, offentliggør L&F en ny analyse udført af NIVA Danmark, der ryster hele grundlaget for vandplanerne. Analysen viser, at kvælstof er langt fra at være den eneste væsentlige faktor, der påvirker det danske havmiljø.

Vandrammedirektivet foreskriver, at der skal udføres en analyse netop af hvilke menneskelige aktiviteter, også kaldet presfaktorer, der påvirker vandmiljøet. På baggrund af den analyse kan der tages beslutning om hvilke indsatser, der er brug for. Men i de danske vandplaner rettes samtlige indsatser mod at reducere kvælstofudledningen, uden at andre presfaktorer er taget i betragtning.

Når myndighederne ikke vil, så vil L&F! Vi har derfor nu fået sagen undersøgt, og de nye resultater er banebrydende.

I alt er 35 presfaktorers betydning for 47 økosystemkomponenter, såsom bunddyr, ålegræs, fiskearter og iltsvind, blevet undersøgt, og resultaterne taler et tydeligt sprog.

Nytter ikke kun at se på kvælstof
I havmiljøet står kvælstof kun for 20 % af det samlede pres på økosystemet, stærkt efterfulgt af klimaændringer og ikke-hjemmehørende arter. Længere inde mod kysterne stiger kvælstofs andel naturligt nok, men i fjorde og kystvande, som er omfattet af Vandrammedirektivet, er kvælstof alligevel kun ansvarlig for ca. 30 procent af det samlede pres.

Vi påstår ikke, at kvælstof er uden betydning. Men det bør nu stå soleklart, også for de forskere, der er ansvarlige for vandplanernes udformning, at det ikke nytter at rette al skytset mod kvælstof alene. At sætte 100 pct. af indsatserne i vandplanerne ind mod 30 pct. af problemet. På den måde kvæles landbruget og samfundets penge spildes – uden at vi når målet om den gode økologiske tilstand.

Analysen er blevet præsenteret for Miljø- og Fødevareministeriet, lige som den naturligvis er vedlagt L&F’s indspil til det internationale panel, der lige straks vil mødes for at evaluere det faglige grundlag for vandplanerne.

Vores mål er klart. Vi ønsker de nuværende vandplaner skrottet og erstattet af nye planer bygget på et solidt fagligt grundlag.

Se Landbrug & Fødevarers kampagne 'De 7 synder' her.

I kan hente NIVA Danmarks rapport her: Under the surface: A gradient study of human impacts in Danish marine waters

Marie van Maarschalkerweerd

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk