Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Vandrådsarbejdet: Der kan sendes forslag ind frem til nytår

Vandrådenes repræsentanterne fra landbrugsforeningerne mv. har mulighed for at samle deres indspil i mindretalsudtalelser og sende dem ind separat. Det kan ske frem til 31. december.

I en del vandråd er der store frustrationer over processen. En udfordring mange steder er, at sidste møde snart er afholdt, uden man på nogen måde er kommet i bund med sagerne. Det er i sig selv helt urimeligt, at vandrådene får indskrænket den periode, de har til at løse opgaverne i – ofte alene af hensyn til den kommunale planlægning.

Landbrug & Fødevarer har derfor skrevet til sekretariatskommunerne og gjort opmærksom på, at intentionerne med vandrådsarbejdet er, at der skal være tilstrækkelig tid til opgaven.

Brevet kan læses her.

Mulighed for mindretalsudtalelser
Et andet udestående har været, om døren lukker i for indspil/udtalelser, når sekretariatskommunerne er færdige med at afholde møder og har sendt sagen videre i deres system? Har repræsentanterne fra landbrugsforeningerne mv. mulighed for at samle deres indspil i mindretalsudtalelser og sende dem ind separat? Vi har spurgt om dette i Miljøstyrelsen, som svarer nedenstående:

Det er muligt at indsende oplysninger helt frem til den 31. december 2017, dvs. har vandrådene supplerende oplysninger, kan de indsendes frem til denne dato. Det vil være muligt enten at få sekretariatskommunen til at indsende mindretalsudtalelser/øvrige supplerende oplysninger, men det er ikke et krav, så skulle det ske, at vandrådene af en eller anden grund ikke kan få kommunen til at videresende, kan vandrådene selv maile direkte til den adresse som er oplyst.Samlet set er det et politisk ønske, at der arbejdes for enighed ude i vandrådene, og derfor er signalet at man arbejder for en sådan enighed og det derfor giver god menig at kommunen samler og sender ind, men det må ikke stå i vejen for at man kan komme af med sine oplysninger, så derfor er der flere muligheder.

Det er positivt, at vandrådsmedlemmerne har mulighed for at melde alt ind, akkurat som flere ordførere bag den politiske aftale har ønsket. Vi håber, at det vil motivere til at fortsætte arbejdet med at sandsynliggøre alle de tilfælde, hvor et vandløb skal tages ud (opgave 1) eller undersøges nærmere vedr. modificeret/kunstigt forløb (opgave 2). Kommunen eller øvrige medlemmer af vandrådet kan ikke blokere for det arbejde.

Husk temamøde 13. september
Vi minder om, at Landbrug & Fødevarer afholder temamøde om vandrådsarbejdet den 13. september kl. 12.30-16.30 hos Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. Her vil vi drøfte det resterende arbejde frem til december. Husk at tilmelde jeres vandrådsrepræsentanter fra landbrugsforeningerne og ålavene via mail til Hanne Hansen: hanh@lf.dk

Sidste frist er 6. september, men af hensyn til planlægningen bedes I melde til så hurtigt som muligt.

Erik Jørgensen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk