Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Miljøteknologitilskud stærkt forsinket

Landbrugsstyrelsen har meddelt, at afgørelser af ansøgninger om miljøteknologi til kvæg- og svinestalde, der blev sendt ind i sommeren 2016, ikke ventes afgjort før udgangen af i år.

Landbrugsstyrelsen har i Landbrugsavisen i denne uge meldt ud, at afgørelser af ansøgninger om miljøteknologi til kvæg- og svinestalde, der blev sendt ind i sommeren 2016, ikke ventes afgjort før udgangen af i år. Altså efter næsten 1,5 års sagsbehandlingstid. Det er en dybt utilfredsstillende situation.

Landbrugsstyrelsen meldte allerede i december 2016 ud, at ordningen var forsinket, da man havde fundet fejl i ansøgningernes beregninger af teknologiernes konkrete miljøeffekter. Dengang meddelte styrelsen, at man ikke forventede afgørelserne færdigbehandlet før juli 2017. Efterfølgende blev det i juli 2017 meldt ud at ansøgningerne først var færdigbehandlet til 1. oktober. Nu midt i september 2017 melder styrelsen så ud, at ansøgningerne først ventes færdige ved årsskiftet.

Allerede i det oprindelige høringssvar til ordningen i foråret 2016 påpegede Landbrug & Fødevarer, at det er afgørende med en fair og fagligt funderet prioritering af ansøgningerne, således at ansøgningernes omkostningseffektivitet reelt er sammenlignelige på en troværdig og meningsfuld måde. Det var vigtigt, at styrelsen meldte klart ud om beregningsforudsætninger, så styrelsen ikke efterfølgende havde behov for at indhente yderligere oplysninger fra ansøgerne. Forsinkelserne demonstrerer, at det ikke er lykkedes.

Vi har opfordret styrelsen til fremadrettet at justere prioriteringsmodeller, så de både er robuste, forudsigelige og fagligt funderede, og at sikre at ansøgningerne er mulige at håndtere for både ansøgere og styrelse. Det er vigtigt, at styrelsen allerede på ansøgningstidspunktet sørger for at anmode om de relevante oplysninger, så man ikke skal ud i gentagende høringer af de enkelte ansøgninger. Man burde også for lang tid siden været gået i gang med høringerne af ansøgningerne fremfor først over et år efter ansøgningerne er sendt ind.

Landbrug & Fødevarer har i øvrigt også henledt opmærksomheden på, at det er vigtigt, at projektperioden justeres i forhold til de tilsagn, der kommer ud, da de første 1,5 år af den 2 årige projektperiode vil være gået, når tilsagn kommer ud!

Fakta:

  • Der kunne i perioden juli 2016 til 8. september 2016 søges om tilskud til miljøteknologi, der reducerer ammoniakudledning og energiforbruget fra kvæg- og svinestalde, fra en pulje på 90 mio. kr.

Mette Trudsø Kruse

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk