Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Stor frustration hos mange vandrådsrepræsentanter

L&F var i sidste uge sammen med en række andre interessent indkaldt til møde hos miljø- og fødevareministeren om vandrådsarbejdet, fordi L&F har kritiseret processen i skarpe vendinger. I denne uge afholdt L&F møde for egne medlemmer af de 23 vandråd.

L&F afholdt møde den 13. september for egne medlemmer af de 23 vandråd samt repræsentanter fra lokale foreninger, vandløbslaug, Danske Vandløb, Skovforeningen og Dansk Akvakultur. Strategi for arbejdet samt opsamling på forløbet i de forskellige vandråd var på dagsordenen.

Nogle steder er der fin dialog og mulighed for at drøfte tingene på et sagligt og fagligt plan. Men mange steder er det oplevelsen, at det reelt ikke er muligt at løse opgaven, grundet en række faktorer, herunder, tidspres, dårlige rammer og ringe indsats af sekretariatskommunerne. Der var en bred og engageret debat om, hvordan arbejdet skal tackles i de sidste måneder.

Vores holdning er fortsat, at der ikke er noget fornuftigt alternativ til at fortsætte med at spille ind med fagligt begrundende forslag til korrektioner. Det er naturligvis bedst at opnå enighed i hele vandrådet, men i de formentlig mange tilfælde, hvor dette ikke er muligt, er der også et stort behov for at sikre en dokumenteret argumentation for, at der skal ske ændringer af det foreliggende grundlag.

Møde med ministeren
Når politikerne i forligskredsen bag Fødevare- og landbrugspakken skal afgøre, hvordan vandløbene skal håndteres fremadrettet i vandområdeplanerne, er det af afgørende betydning, at vandløb, som har stor betydning for afvandingen og som er følsomme over for forringelser i vandafledningsevnen, bliver lagt frem.

I sidste uge var L&F sammen med en række andre interessenter indkaldt til møde hos miljø- og fødevareministeren om vandrådsarbejdet. Anledningen var, at L&F har kritiseret processen i skarpe vendinger – herunder i breve sendt til sekretariatskommunerne i både juni og august samt i pressen. Kritikken og bekymringerne over processen blev gentaget over for ministeren, som efterfølgende har sendt et brev ud til sekretariatskommunerne, hvori han forsøger at præcisere nogle forhold samt appellere til at afsætte den nødvendige tid til opgaven.

L&F's side om vandråd findes vores skabeloner til udtalelser om vandløb, repræsentanterne i vandrådene kan bruge som inspiration til at begrunde, at specifikke vandløb skal tages ud af planerne. Her kan man desuden finde vores breve til sekretariatskommunerne, ministerens brev til kommunerne og andet materiale. Her kommer præsentationerne fra mødet den 13. september også til at ligge.

Erik Jørgensen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk