Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Digital vækst kræver øget samarbejde i fødevareklyngen

Tillid og transparens, tæt samarbejde fra mark til butik og flere unge med digitale kompetencer i fødevareklyngen. Det er nogle af de anbefalinger som panelet for digital vækst i fødevareklyngen fremlagde i mandags.

Panel for Digital Vækst i fødevareklyngen offentliggjorde mandag i denne uge sine anbefalinger. Anbefalingerne blev overrakt til finansminister Kristian Jensen (V) ved et arrangement i Glyngøre hos SKOV A/S, der producerer ventilationssystemer til stalde.

Gør tillid og transparens til dansk fødevareklynges stærkeste konkurrencefordel, samarbejd tættere om data fra mark til butik og få flere unge med digitale kompetencer til at vælge en karriere inden for fødevareklyngen ved flere praktikpladser og flere uddannelsessamarbejder.

Det er tre ud af ti anbefalinger til, hvordan digitalisering kan løfte fødevareklyngen til nye højder. Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen består af en række markante spillere inden for den danske fødevaresektor.

Danske fødevarer er efterspurgte overalt i verden, fordi erhvervet har været innovativt og konstant har udviklet produktionen. Men verden udvikler sig også, og der er behov for, at se efter det, der skal give de næste store gevinster på bundlinjen hos både landbrug og virksomheder. Her bliver digitalisering et afgørende værktøj.
For med tidens teknologiske kvantespring kan erhvervet komme endnu længere.

Vækst med mindre aftryk og ressourcespild
Fødevareerhvervet kan bl.a. ved hjælp af digitaliseringens mange muligheder forbedre, effektivisere og optimere fødevareproduktionen, så den skaber vækst med mindre aftryk og ressourcespild. Med digitalisering kan man også komme tættere på forbrugerne – og vice versa – og potentielt høste en merværdi for produkterne ved at dokumentere produkternes kvaliteter ved hjælpe af data.

En af de væsentligste anbefalinger fra panelet er at gøre tillid og transparens til dansk fødevareklynges stærkeste konkurrencefordel ved hjælp af digitale værktøjer, der giver forbrugerne en større indsigt i, hvordan deres mad er produceret.

For forbrugerne – uanset om de er danske, amerikanske eller kinesiske – efterspørger i stigende grad en ansvarlig, bæredygtig produktion, og de efterspørger information om produkterne for at kunne have tillid til dem. Dét kan digitalisering hjælpe den danske fødevareklynge med at levere, og dét skal erhvervet i følge panelet være verdenskendte for – også i fremtiden.

Undersøgelser peger på, at produktiviteten kan hæves med 5 procent ved hjælp af big data, og at danske virksomheder kan forbedre indtjeningen med 30 mia. kr. om året ved digitalisering. Der er altså vækst og arbejdspladser på spil – også i fødevareerhvervet. Samtidig muliggør de digitale teknologier og de store mængder af data en smartere produktion, så der kan produceres mere effektivt og miljøvenligt, forbedre fødevarekvaliteten og øge sundheden.

Udviklingen kræver øget samarbejde
Uanset om man vil producere smartere eller forbedre tillid og transparens, så skal aktørerne i fødevareklyngen styrke samarbejdet om data på tværs af værdikæder for at kunne indfri potentialerne. I udlandet kan én aktør eje hele værdikæden. Sådan er vi ikke organiseret i Danmark. Det kræver til gengæld, at hele klyngen har fuld fokus på samarbejde om data og digitalisering.

Derudover så kræver det også politisk medspil at høste de digitale gevinster. Derfor er der også en række politiske anbefalinger. Fx. bedre rammer for investeringer i IT-hardware, styrket IKT-forskning i relation til fødevarer og uddannelse af digitalt kvalificeret arbejdskraft, hjælp til digitalt løft af SMV’ere – også primærproducenter – og effektivt bredbånds- og mobildækning.

Landbrug & Fødevarer samlede Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen i foråret 2017. Panelet er nu blevet enige om en samlet strategi for digitalisering i fødevareerhvervet, der består af 10 anbefalinger og 34 konkrete handlinger, hvor nogle har politisk karakter, mens andre er rettet mod erhvervet selv.

Læs også:

Digital Vækst i Fødevareklyngen - Publikation med Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngens anbefalinger
Der skal digitalisering i dine fødevarer - af Karen Hækkerup, adm. direktør i L&F og Jørgen Yde Jensen, adm. direktør i Skov

Kathrine Blæsbjerg Sørensen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk