Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Efter COWI-rapport: L&F foreslår arbejdsgruppe der samler op

COWI-rapporten er ufærdig og mangelfuld. Derfor er det nødvendigt med en arbejdsgruppe der samler op, så vi sikrer en kompetent tilstandsvurdering i fremtiden.

I L&F har vi udtrykt vores utilfredshed med COWI-rapporten, som i vores optik slet ikke tager fat om de centrale problemstillinger der er når grundvandets tilstand skal vurderes.

Som bekendt har vi haft en meget langstrakt dialog med Miljøstyrelsen i det forgangne år vedrørende Miljøstyrelsens manglende opfølgende vurdering af grundvandsforekomster, der kategoriseres som værende i ringe tilstand i forhold til Vandrammedirektivet. Vi har set fatal mangel på statistisk kompetence i forhold til simpel stikprøveudtagning, og Miljøstyrelsen har valgt at tilsidesætte EU’s vejledning på området. Dette betyder, at man forvrider billedet af det danske grundvands tilstand til det værre.

Vi er i den sammenhæng meget tilfredse med, at COWI giver os medhold i vores kritik og fastslår, at Miljøstyrelsen ikke har fulgt EU’s vejledning på området.

Som en endefuld uden grund
Men COWI undlader dog helt at beskrive på hvilken måde Miljøstyrelsen svigter og det er jo lidt som at få en endefuld uden at vide helt hvorfor. Det lærer man ikke meget af, og vi er derfor dybt bekymret for fremtiden i L&F. Hvordan sikrer vi en kompetent tilstandsvurdering i fremtiden?

Vi har derfor henvendt os til Departementschef Henrik Studsgaard med et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, således at der sikres en fair tilstandsvurdering uanset antallet af målepunkter og analysefrekvens. I en sådan arbejdsgruppe kan sikres de fornødne statistiske kompetencer og en gennemskuelighed i vejen fra data til tilstandsvurdering. Der skal herunder være sikkerhed for, at områder, som inkluderer LOOP-boringer og GRUMO-boringer, eller områder hvor dybe boringer er omlagt til ”hvilende indtag”, behandles fagligt og statistisk korrekt.

Læs hele brevet her

Det er os magtpåliggende, at der i fremtiden er 100 pct. sikkerhed for, at det ikke er nogen ulempe for landmænd at have Grumo- eller Loop-boringer i deres område.

Nikolaj Ludvigsen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk