Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox.com

Regeringen indgår aftale om sort arbejde

Et enigt Folketing har indgået en aftale om at styrke indsatsen mod sort arbejde. Trods en solid indsats på området bliver landbrugsbranchen fortsat udpeget som et særlig hårdt ramt erhverv.

Regeringen har sammen med alle Folketingets øvrige partier indgået en aftale om at styrke indsatsen mod sort arbejde. Aftalen kommer i forlængelse af en faldende tendens til sort arbejde, som dog stadig koster staten betydelige skatteindtægter. Trods en solid indsats på området udpeges landbrugsbranchen fortsat som et særlig hårdt ramt erhverv.

Aftalen indebærer bl.a. skærpede sanktioner i forhold til virksomheders afregning af A-skat, bredere anvendelse af digitale systemer, en sænkelse af beløbsgrænsen for elektroniske betalinger til 8.000 kr. og et styrket myndighedssamarbejde.

For at sikre en effektiv indsats mod sort arbejde vil der ske en løbende evaluering og prioritering af indsatsen. Der vil også blive gennemført en oplysningskampagne, så information om de forskellige initiativer kan anvendes til bearbejde befolkningens holdning til at anvende og tilbyde sort arbejde.

Arbejdsgruppe med input fra Landbrug & Fødevarer
Aftalen mellem Folketingets partier er en udløber af en arbejdsgruppe nedsat af Folketingets Skatteudvalg, som har analyseret mulige initiativer i forhold til sort arbejde. Arbejdsgruppen bestod af folketingspolitikere og har løbende holdt møder med en række interessenter, herunder Landbrug & Fødevarer.

Arbejdsgruppen fremhævede i sin beretning til Skatteudvalget, at en række brancher, herunder landbruget, er særlig hårdt ramt i forhold til sort arbejde. Landbrug & Fødevarer anerkender udfordringen, men har gjort det klart, at der ydes en stor indsats i erhvervet i forhold til at bekæmpe sort arbejde. Landbrug & Fødevarer støtter fuldt ud regeringens indsats mod sort arbejde, men mener også, det er vigtigt at have sig for øje, at mange fejl ikke skyldes ond vilje, men snarere vanskelige regler.

Det er særligt de seneste års stigning i antallet af udenlandske medarbejdere og underleverandører i erhvervet, der har øget kompleksiteten i mange virksomheders skatteforhold. Sammenlagt med skiftende regler og en til tider uklar fortolkning fra SKATs side har det øget risikoen for fejl i skatten.

Både Landbrug & Fødevarer, SEGES og de lokale rådgivningscentre har gjort meget for at undervise og rådgive om de komplekse regler. Den generelle opfattelse er, at dette – sammen med en øget digitalisering af virksomhedernes skatte- og regnskabssystemer – er medvirkende årsag til, at tendensen til fejl nu er faldende.

 

Frederik Waaben

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk