Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Workshop om adgangsregler i det åbne land

Friluftsrådet inviterer i november og december skovejere, landmænd og godsejere til at deltage i workshops om adgangsregler for offentlighedens færdsel i det åbne land og i skovene.

En undersøgelse fortaget af Friluftsrådet viser, at mange mennesker ikke kender reglerne for, hvor og hvordan man må færdes i det åbne land. Undersøgelsen er foretaget i forbindelse med kampagnen ”Oplev mere – brug naturen”, som netop har til formål at oplyse om reglerne for offentlighedens færdsel i det åbne land og i skovene.

Landbrug & Fødevarer bakker op om kampagnen, netop fordi kendskabet til de gældende regler er afgørende for at sikre, at både lodsejere og naturgæster får den bedst mulige oplevelse, når man færdes i naturen. Ved at kende reglerne kan mange konflikter undgås, og det er vores klare overbevisning, at mange mennesker i dag slet ikke er opmærksomme på, hvor vide rammer der rent faktisk er for færdsel.

Som et led i ”Oplev mere – brug natur” afholder Friluftsrådet i november og december i alt 6 workshops om adgangsregler. Workshoppen vil give en grundlæggende indføring i de regler og bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven og adgangsbekendtgørelsen, som regulerer offentlighedens adgang til naturen, potentielle konfliktområder, relevante cases mv.

Som oplægsholder på workshoppen er inviteret fuldmægtig i Miljøstyrelsen cand.jur. Chloe Rubin.

Målgruppen for de 6 workshops er personer, der

  • arbejder med adgangsregler, naturformidling og naturvejledning i en af Friluftsrådets medlemsorganisationer, på naturcentre, naturskoler mv.
  • er frivillig i en foreningeller klub, fx spejderleder, turleder, arrangør af naturoplevelser mv.
  • er skovejer, landmand eller godsejer og som gerne vil vide mere om, hvad folk kan og må på dine arealer.
  • arbejder med adgangssager og adgangsregler i kommuner.

Deltagelse i en af de 6 workshops er gratis og tilmelding via Friluftsrådets hjemmeside, hvor der også kan findes mere information om tid og sted, samt program for workshops.

Karen Post

Seneste nyt fra lf.dk