Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Afslag på dispensation – gylle skal ud senest lørdag d. 14. oktober

Ministeren har afslået at give dispensation til udbringning af flydende husdyrgødning efter 14. oktober.

Landbrug & Fødevarer anmodede den 9. oktober Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om dispensation fra fristen til udbringning af flydende husdyrgødning.

Fristen var blevet flyttet en gang fra 1. oktober til senest 14. oktober, men med den vådeste september i 18 år har mange landmænd og maskinstationer fortsat problemer med at nå at få bragt gødningen ud.

Desværre har ministeren afvist at dispensere fra fristen. Ministeren begrunder bl.a. sit afslag med, at udnyttelsen af gødningen efter 15. oktober vil være væsentligt forringet, hvorved risikoen for udvaskning også forøges væsentligt. Videre skriver ministeren, at behovet for at udbringe husdyrgødning efter 1. oktober skal ses i forhold til manglende opbevaringskapacitet, og at det ikke er hensigten, at manglende kapacitet skal løses med forlængelse af udbringningsperioden.

Landbrug & Fødevarer er naturligvis skuffede over ministerens afvisning. Vi ved, at mange medlemmer står med meget store udfordringer med en logistik, der er hårdt presset efter sensommer, hvor alt fra høst til halmbjærgning, såning og sprøjtninger er forsinket på grund af en ekstrem våd sæson. Vi mener ikke, det er fair at henvise problemet til et spørgsmål om manglende opbevaringskapacitet, da det ikke kan forlanges, at opbevaringskapaciteten skal kunne matche så ekstreme nedbørssituationer, som det vi har oplevet i år.

Med ministerens afvisning af en dispensation er mulighederne for at få forlænget fristen i år opbrugt, og udbringning af flydende husdyrgødning i dette efterår skal derfor være afsluttet senest 14. oktober.

Flydende husdyrgødning kan igen udbringes fra 1. februar, hvis forholdene i øvrigt tillader, bl.a. at jorden ikke er vandmættet eller frossen.

Du kan læse brevet fra ministeren med begrundelser for afslaget her.

 

Henrik Bang Jensen

Seneste nyt fra lf.dk