Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox.com

Mere fair og gennemskuelig kontrol af landmænd og fødevarevirksomheder

Miljø- og fødevareministeren har netop offentliggjort en ny fælles strategi for kontrol i ministeriets styrelser. Fremover skal kontrol være baseret på ansvar og tillid og støtte virksomhedernes udvikling og vækst. Landbrug & Fødevarer glæder sig over en kontrol med mere fokus på vejledning.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen offentliggjorde fredag den 6. oktober en overordnet strategi for den kontrol, som Miljø- og Fødevareministeriet udfører.

Ifølge ministeren er kontrol på miljø-, landbrugs- og fødevareområdet nødvendigt, men skal ikke fylde mere end højst nødvendigt, og den skal være baseret på dialog, ansvar og tillid. 

Strategien fastslår, at kontrol skal være ensartet og tage udgangspunkt i vejledning. Det glæder Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

- For os er det helt centralt, at kontrollen er baseret på vejledning og korrektion fremfor fejlfinding og sanktion, og vi kan med tilfredshed konstatere, at kontrolstrategien fastslår, at kontrollen netop skal tage udgangspunkt i vejledning, siger han.

De 10 indsatsområder i kontrolstrategien afspejler i høj grad de rammer for en dialogsøgende, fair og gennemskuelig kontrol, som Landbrug & Fødevarer løbende har presset på for. Landbrug & Fødevarer, konsulenter, landmænd og virksomheder har da også været med til at give indspil til strategiarbejdet.

- For landmændene er det ofte et spørgsmål om, at det i en travl hverdag er svært at have overblik over de rigtigt mange regler, der er, og landmændene derfor fra tid til anden uforvarende kommer til at begå nogle mindre overtrædelser. Det kommer den nye strategi med fokus på vejledning i møde – og det er vi meget tilfredse med, fastslår Martin Merrild og fortsætter:

- Vi vil selvfølgelig følge implementeringen af den nye kontrolstrategi tæt og forventer, at vi med den kan løfte niveauet de steder, hvor det halter, siger Martin Merrild.

Kontrolstrategiarbejdet blev igangsat i oktober 2016, som en udløber af fødevare- og landbrugspakken. Kontrolstrategien skal sætte rammerne for kontrollen på fødevare- og landbrugsområdet i fremtiden.

Den nye strategi skal favne alle kontrolområder i MFVM, det vil sige al kontrol udført af Fødevarestyrelsen, Landbrugsstyrelsen samt Miljøstyrelsen. De enkelte styrelser får fra offentliggørelsen og frem til december 2017 til opgave at udarbejde individuelle handleplaner for implementering af strategien.

 

Fakta

Du kan se hele kontrolstrategien her. 

Den nye strategi omfatter ti indsatsområder:

 1. Systematisk tilgang til risikobaseret, datadrevet udvælgelse
  Alle kontrolordninger skal være understøttet af en risikovurdering, hvor risikoprincipperne er kendte. Alle væsentlige kontrolordninger skal være digitalt understøttet.
 2. Afklaring af det ønskede kontrolomfang
  Når vi reviderer eller etablerer kontrolordninger, fastlægger vi omfanget af kontrol på baggrund af egne data på området, samt viden om, hvad de gør i andre, sammenlignelige lande og myndigheder.
 3. Bedre brug og bearbejdning af data 
  Vi skal samle og bearbejde data, så vi kan sagsbehandle hurtigere, mere ensartet og med højere kvalitet i kontrollen. Dele af den fysiske kontrol skal på sigt erstattes af datadrevne løsninger.
 4. Kendskab til virksomheden er vigtig
  Vi skal bruge indsamlede erfaringer og viden om virksomhederne til at målrette og individualisere vores kontrolindsats. Vi vil vurdere, hvordan vilje-evne principperne skal indgå, når vi tilrettelægger kontrolindsatserne. Alle styrelser skal så vidt muligt udvide brugen af varslet kontrol.
 5. Bedre kommunikation 
  Vi skal tydeligt kommunikere, hvad der er formålet med og baggrunden for reglerne og for kontrollen. Vi skal være tilgængelige på digitale platforme, og borgere og virksomheder skal mødes med høj service og en kompetent og venlig dialog – også når den er digital.
 6. Principper for kompetenceudvikling af kontrollørerne 
  Vores medarbejdere skal have kompetencer, så de mestrer faglighed, kommunikation og professionalisme i mødet med virksomheden. Vi vil bl.a. gennemføre fælles basisforløb om myndighedsrollen for nye kontrollører på tværs af styrelser og kontrolordninger.
 7. Forsøg med effektmålinger 
  Vi vil gennemføre forsøg med effektmålinger på de større kontrolordninger for at opnå en så virkningsfuld kontrol som muligt.
 8. Mere evaluering 
  Kontrollen skal være båret af en evalueringskultur, hvor erfaringer løbende omsættes til forbedrede indsatser.
 9. Fælles principper for sanktioner 
  Vi skal have fælles principper for, og gennemsigtighed i sanktionspolitikken. Vi vil vurdere mulighederne for at erstatte sanktioner med vejledning ved mindre, bagatelagtige overtrædelser.
 10. Gennemskuelige betalingsprincipper 
  Vi vil have gennemskuelige og veldokumenterede betalingsprincipper. Alle ministeriets kontrolordninger med betaling skal have et følg-eller-forklar princip.

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk