Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Nordea har forkortet varsel for bidragsændringer til erhverv

Nordea Kredit har afkortet varslingsperioden for bidragsændringer fra 3 til 1 måned. Den kortere varslingsperiode gør det dyrere og vanskeligere for landmanden at skifte kreditinstitut.

Folketinget besluttede i januar i år at forlænge varslingsperioden for gebyr- og bidragsændringer på realkreditlån til private fra 3 til 6 måneder. Ændringen var led i en pakke, som skulle bidrage til at øge gennemsigtigheden og mobiliteten på lånemarkedet og dermed konkurrencen. Landbrug & Fødevarer har længe arbejdet for samme og har set frem til, at institutterne også ville forbedre vilkårene for erhvervsudlån.

Det er ikke sket.

Tværtimod annoncerede Nordea Kredit ved udgangen af september, at man godt nok øgede varslingsperioden for privatudlån fra 3 til 6 måneder, men samtidig afkortede perioden for udlån til erhverv fra 3 til 1 måned med virkning fra 1. oktober 2017.

Både RealkreditDanmark og Nykredit har fastholdt deres varslingsperioder på 1 måned, og DLR Kredit fastholder foreløbig sin periode på 3 måneder.

Landbrug & Fødevarer er skuffet over sektorens manglende lydhørhed overfor de politiske ønsker om at øge mobiliteten og gennemsigtigheden på markedet.

Den kortere varslingsperiode gør det dyrere og vanskeligere for landmanden at skifte kreditinstitut. Og dermed hæmmer det konkurrencen mellem finansieringsinstitutterne.

Hvis en landmand ønsker at opsige sit lån til en termin pga. bidragsforhøjelsen, så skal det opsiges 2 måneder før terminen. Det kan nås med en varslingsperiode på 3 mdr. for realkreditinstituttet, men ikke med den kortere periode på 1 måned. Landmanden kommer derfor til mindst at betale den forhøjede bidragssats i 1 termin.

L&F mener, at når kreditgiverne selv stiller krav til landmanden om realistiske og holdbare budgetter, så er det ulogisk, at realkreditinstitutionerne selv afkorter varslingsperioden for bidrags- og gebyrændringer, så de kan ændre i grundlaget for budgetterne med 1 måneds varsel. For mange landmænd udgør bidragsbetalingerne til realkreditten anselige beløb – og derfor har det en påvirkning, hvis det pludselig ændres med blot en måneds varsel.

Konkurrencerådet konkluderede i sin rapport ”Konkurrencen på realkreditmarkedet” fra august 2017, at konkurrencen på realkreditmarkedet er begrænset. Det har været kendt stof i landbruget gennem flere år, Mange landmænd har oplevet markante bidragsstigninger uden at have reel mulighed for at skifte institut.

Det Økonomiske Råd har også i denne uge taget emnet op i sin netop udgivne rapport. Formandskabet anfører her, at effekten af de hidtil gennemførte og de nu foreslåede tiltag af Konkurrencerådet er tvivlsom, og at yderligere tiltag bør overvejes.

Landbrug & Fødevarer har anbefalet Rådet at sætte fokus på dette emne i de næste rapporter. Ikke mindst landbruget har været særlig hårdt ramt af de stigende bidragssatser.

Ole Henrik Larsen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk