Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Vigtigt med klarhed om pantsætning af betalingsrettigheder

Landbrug & Fødevarer arbejder benhårdt for at sikre fortrinsstillingen i de eksisterende panteregistreringer og for at undgå gebyrstigninger på fremtidige registreringer.

Hvis en landmand bruger sin ret til EU-støtte, betalingsrettigheder, som sikkerhed over for en långiver, så er det ikke længere nok, at give Landbrugsstyrelsen besked om, at der er noteret pant i betalingsrettighederne. Vestre Landsret har i juli afsagt kendelse i en sag vedrørende metoden til at sikre pantsætning af betalingsrettigheder. Som følge af kendelsen skal pantsætning af en betalingsrettighed tinglyses.

Den nye praksis risikerer at koste landmændene dyrt, da tinglysningsafgiften er væsentligt højere, end det gebyr landmændene hidtil har betalt til Landbrugsstyrelsen, for at få pantsætningen registreret.

Pantsætninger af betalingsrettigheder har frem til l kendelsen i Vestre Landsret været noteret i et register i Landbrugsstyrelsen uden tinglysning. Der er på nuværende tidspunkt mere end 5.000 pantregistreringer i Landbrugsstyrelsens register. Kreditorerne i disse sager har på grund af kendelsen ikke nødvendigvis den ventede fortrinsstilling.

Myndighederne arbejder på løsning
Landbrugsstyrelsen har tidligere meldt ud, at de arbejder på at finde en løsning, både for nuværende registreringer og for fremtidige pantsætninger af betalingsrettigheder: ”Styrelsen tilstræber nu at finde en permanent løsning, som omfatter de allerede noterede pantsætninger såvel som fremtidige pantsætninger i betalingsrettigheder.”

Landbrug & Fødevarer arbejder benhårdt for, at der snarest muligt kommer klarhed over situationen.

Afgørende at undgå gebyrstigninger
For Landbrug & Fødevarer er det afgørende, at fortrinsstillingen i alle eksisterende registreringer sikres. Derudover kan vi under ingen omstændigheder acceptere voldsomme gebyrstigninger for erhvervet, hverken for eksisterende registreringer eller for nye pantsætninger.

Gebyret for at tinglyse pant i betalingsrettigheder er 1.660 kr. plus 1,5 % af det tinglyste gebyr, mens det gebyr, der er betalt for at registrere pant i Landbrugsstyrelsens register, indtil lukningen for registreringer efter kendelsen i Vester Landsret har været på 575 kr.

SEGES har tidligere beregnet, at en tinglysning af alle eksisterende registreringer vil medføre en ekstra udgift på mere end 23. mio. kr.

Charlotte Bigum Lynæs

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk