Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Aarhus vil iværksætte pesticid-forbud

Aarhus byråd skal 1. november tage stilling til, om 11 landmænd i kommunen skal have et påbud om ikke at bruge pesticider.

1. november vil behandle sagen omkring pesticidforbud på udpegede jorde i området ved Beder. Det indstilles, at Byrådet bemyndiger forvaltningen i Teknik og Miljø til at meddele påbud om forbud mod anvendelse af pesticider til i alt 11 konkrete landmænd. De 11 landmænd har tidligere været varslet herom.

Magistraten i Aarhus Kommune har besluttet, at man onsdag d. 1. november vil behandle sagen omkring pesticidforbud på udpegede jorde i området ved Beder. Det indstilles, at Byrådet vil bemyndige forvaltningen i Teknik og Miljø til at meddele påbud om forbud mod anvendelse af pesticider til i alt 11 konkrete landmænd. De 11 landmænd har tidligere været varslet herom.

Timingen fra Rådmanden i Aarhus hænger uden tvivl sammen med det forestående kommunalvalg.

I L&F har vi fulgt sagen hele vejen fra dens fødsel tilbage i 2011 og endda før. På det seneste har de lokale foreninger og L&F haft en tæt parløb vedrørende det faglige grundlag som ligger til grund for sagerne. Dette særligt set i lyset af, at det er lykkedes at få væsentlige præciseringer med i det vejledningsudkast som Miljøstyrelsen har sendt i høring, samt at vi nu har forholdt kommunen at de 33 boringer med fund over grænseværdien ikke er relateret til den anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i landbruget i dag.

Ny vejledning
Det præciseres i udkastet, at statens udpegning ikke alene kan bruges som grundlag for pålæg om pesticidfri drift, og at der skal være tale om fund af godkendte plantebeskyttelsesmidler for at begrunde særlige indsatser. Det har vi argumenteret for hele tiden, men nu for vi også Miljøstyrelsens ord for det, hvilket burde sætte forvaltningen til at revurdere deres planer.

33 boringer bliver til én
Samtidig har vi gjort Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg opmærksom på, at de er blevet misinformeret og vildledt i forbindelse med vores foretræde om sagen i sommers. Aarhus Kommune kommenterede nemlig, at det var 33 boringer med fund over grænseværdien, som godtgjorde behovet for en indsats. Vi har været alle analyser fra boringerne igennem, og kun i én analyse er der gjort et fund som knyttes til glyphosat. Men da boringsrøret i denne konkrete boring står under vand, er årsagen mere sandsynlig en overfladevandsforurening. Også her er vi gået direkte i rette med Aarhus Kommune.

Lokalt lobbyarbejde
Lokalt er der sørget for at beslutningstagerne er klar over, at man i kommunen har en forvaltning, der manipulerer billedet af forureningsrisikoen fra nutidens anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Det er stærkt problematisk og også noget som har affødt, at man politisk kræver en forklaring i Aarhus. 

Parat til påklage med det samme
Der er overhovedet ingen tvivl om, at vi påklager med det samme et påbud er modtaget, og sagen for så opsættende virkning for den enkelte. Men der er ingen tvivl om, at vi for alle parters skyld ønsker en løsning inden da. Vi sætter derfor alle sejl ind nu for at overbevise flertallet i byrådet om, at man er på afveje, og de påbud, som forvaltningen agter at meddele, er ulovlige og dermed ugyldige – man får altså ikke renere grundvand af at påbyde pesticidfri drift! 

 

Læs vores pressemeddelelse og breve til Aarhus Kommune:

Brev som er sendt til Aarhus Kommune om pesticidfund i de 33 boringer

Brev som er sendt til Aarhus Kommune

Pressemeddelelse om landbrugets henvendelse til Aarhus Kommune

 

Nikolaj Ludvigsen

Søren Thorndal Jørgensen

Charlotte Bigum Lynæs

Seneste nyt fra lf.dk