Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

HUSK Indstilling af repræsentanter til de lokale naturåd

Tiden nærmer sig for, at kommunerne skal nedsætte de lokale naturråd, der skal komme med anbefalinger til, hvordan de Grønne Danmarkskort kan se ud. Derfor beder Landbrug & Fødevarer om senest den 1. november at få navne på de personer, der skal repræsentere L&F lokalt.

Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der skal nedsættes lokale naturråd, som skal bistå kommunerne med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Der nedsættes i alt 20 naturråd på tværs af kommunerne, og følgende organisationer og foreninger kan være medlem af et lokalt naturråd:

  1. relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
  2. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
  3. lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Ovennævnte betyder, at Landbrug & Fødevarer vil have en plads i naturrådene (punkt 1), men at lokale landbo- og familielandbrugsforeninger m.v. også vil kunne opnå repræsentation (punkt 3).

De 20 naturråd og deres geografiske opdeling fremgår af bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd.

Landbrug & Fødevarer melder repræsentanter ind til sekretariatskommunerne, så vi vil gerne bede jer om lokalt at koordinere en indstilling til, hvem der skal repræsentere L&F i de 20 naturråd. Der skal indstilles både en repræsentant og en suppleant, og da ligestillingsloven gælder, skal der om muligt indstilles både en mand og en kvinde.

Indstillinger inden 1. november
Vi vil gerne modtage jeres indstillinger senest den 1. november 2017. Indstillingen meddeles skriftligt til Hanne Hansen (hanh@lf.dk)

Kommunerne skal senest denne dato have oplyst Erhvervsstyrelsen om, hvilke kommuner, der kommer til at fungere for sekretariats kommuner for de enkelte naturråd. Senest den 15. januar 2018 skal naturrådene være etableret, men der er allerede nu kommuner, som har sat gang i processen med indmelding af repræsentanter.

Indstil også lokale repræsentanter
Ud over i fællesskab at koordinere og indstille L&F-repræsentanter til naturrådene vil vi opfordre til, at I fra lokalt hold indstiller flest mulige repræsentanter for de lokale foreninger, og at I engagerer jer aktivt i arbejdet i naturrådene. Det vil være her, der er mulighed for at påvirke udpegningen og sikre, at der sker en afvejning af forskellige interesser, således at indtegningen af landbrugsjord begrænses mest muligt.

Samtidig vil det være lodsejerrepræsentanternes rolle i naturrådene at presse på for at sikre en reel inddragelse af direkte berørte lodsejere og arbejde for, at konsekvenserne af evt. udpegninger til potentiel natur og potentielle økologiske korridorer undersøges inden den endelige udpegning.

Da det kan være en fordel evt. at have både et bestyrelsesmedlem med politisk mandat og en faglig medarbejder siddende i et naturråd, vil vi opfordre til, at I overvejer muligheden for at indstille fx et bestyrelsesmedlem som L&F-repræsentant og en faglig medarbejder, som en af de lokale repræsentanter. 

Vigtigt at sikre lodsejerrepræsentation
Da det er op til de enkelte kommunerne selv at sammensætte naturrådene, er der ingen garanti for, at landbruget får et vist antal pladser, men vi opfordrer til, at der gøres en indsats nu for at sikre den bredest mulige lodsejerrepræsentation. 

Landbrug & Fødevarer vil bistå med fagligt og politisk back up til landbrugets medlemmer af naturrådene blandt andet i form af afholdelse af temadag og vejledning for naturrådsmedlemmer. Der vil løbende blive orienteret om dette.

Se tidsfrister på kommunernes hjemmesider
Vi modtager også meget gerne information om, hvilke repræsentanter i rådene, I selv indstiller til at repræsentere de lokale foreninger. Men I skal selv stå for indstillingen af disse. Oplysninger om tidsfrister for indstilling af medlemmer vil blive offentliggjort på de enkelte kommuners hjemmeside.

Karen Post

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk