Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Justeringer af reglerne for landbrugsstøtten

Landbrug & Fødevarer ser frem til forenkling af reglen vedrørende aktive landbrugere, højere omregningsfaktor på lavskov, der anvendes til MFO og justerede regler i ordningen for unge landbrugere.

Europa-Parlamentet og Ministerrådet er blevet enige om en række mindre justeringer af reglerne for landbrugsstøtten.

Det er planen, at reglerne skal gælde fra 2018, men det er lige nu uklart, om det kommer til at ske.

Det skyldes, at justeringerne er en del af en større pakke af regelændringer, der ligger i såkaldte ”omnibus-forslag”. Den resterende del af omnibus-forslaget er endnu ikke vedtaget, og det er lige nu uklart om og hvornår, der nås en politisk aftale.

Effekt for danske landmænd
Hvad kan få effekt for danske landmænd? Når omnibusforslaget bliver endeligt vedtaget, skal der tages stilling til, hvordan reglerne implementeres i Danmark. Nogle af de justeringer, der er relevante for danske landmænd er følgende:

  • Det bliver at forenkle reglerne for aktive landbrugere, som i dag særligt belaster en række bedrifter med ekstra krav til dokumentation (ca. 1000 landmænd). Det er særligt bedrifter som er under 40 ha, og som modtager mere end 37.500 kr. i landbrugsstøtte. Landbrug & Fødevarer ser frem til, at denne regel forenkles. Vi håber også det vil få konsekvenser for den tunge administrative procedure der er forbundet med overdragelse af betalingsrettigheder.
  • Betingelserne i ordningen for unge landbrugere bliver justeret. I dag får de en top-up på de første 90 ha. på bedriften. Fremover vil de unge altid have mulighed for at få støtten i 5 år. Perioden vil ikke blive afkortet, hvis den unge landbruger har været etableret i et eller flere år (dog maks 5 år) før der søges om støtte i ordningen første gang. Det vil også være muligt at fordoble støttebeløbet per ha. I Landbrug & Fødevarer skal der tages politisk stilling til, hvad vi ønsker.
  • Omregningsfaktoren for MFO-lavskov hæves fra 0,3 til 0,5.

For den direkte landbrugsstøtte er der også en række andre justeringer, blandt andet vedrørende undtagelsesbestemmelserne for de grønne krav, miljøfokusområder m.v. Der er også justeringer i reglerne i landdistriktsprogrammet og i den fælles markedsordning.

Ingen anvendelig bagatelgrænse
Bagatelgrænsen for, hvornår sager skal genoptages tilbage i tid, for eksempel i forbindelse med justering af markblokke, bliver hævet til 250 EUR. Desværre vil det ikke være muligt at anvende bagatelgrænsen i Danmark, da det kræver, at der også er en sådan bagatelgrænse i den nationale lovgivning.

Landbrug & Fødevarer har kæmpet for at få formuleret bagatelgrænsen på en anden måde, så den kunne have været anvendelig i Danmark. Fx ved at have en arealgrænse i stedet for en beløbsgrænse, men det er desværre ikke lykkedes. Dette kunne ellers have sparet mange administrative omkostninger for de landmænd, der bliver generet af meget små genoptagelsessager.

Næste skridt
Landbrug & Fødevarer afventer nu den endelige aftale og har fuldt fokus på, hvordan reglerne implementeres i Danmark.


Maria Skovager Østergaard

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk