Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

L&F: Vi skal have lavet ammoniakreglerne om

De nuværende ammoniakkrav sætter landmænd over hele landet i en urimelig situation. Landbrug & Fødevarer arbejder målrettet på, at få lavet reglerne om, og har netop haft foretræde for miljø- og fødevareudvalget.

Den 11. oktober havde en delegation fra Landbrug & Fødevarer foretræde for miljø- og fødevareudvalget på Christiansborg for at fortælle politikerne, hvorfor ammoniakreglerne bør laves om.

L&F er desuden i løbende dialog med partiernes ordførere, så vi kan forklare, hvad konsekvenserne af de nuværende regler er.

De danske ammoniakkrav er langt skrappere end EU-reglerne kræver. Ifølge EU kan det være nødvendigt med ammoniakkrav til landmænd, der ligger nær ammoniakfølsomme dele af Natura 2000-områderne. Men de danske regler medtager langt mere natur, og det betyder, at mange landmænd med husdyrproduktion bliver bundet på hænder og fødder uden mulighed for at bygge nye miljøvenlige stalde eller tilpasse sig markedet og skabe en konkurrencedygtig produktion.

I nogle tilfælde er reglerne så skrappe, at eksisterende stalde skal sænke ammoniakudledningen markant, og det betyder, at man på sigt ikke kan fortsætte produktionen. En sådan bedrift er dødsdømt og vil hverken kunne sælges eller finde investering til udvikling og forbedring af bedriften.

Bremser udviklingen
Derfor mener L&F, at ammoniakreglerne bør laves om, så man ikke bremser udviklingen i landbruget.

”Vi vil gerne værne om den danske natur, men den nuværende ammoniakregulering gør det umuligt at finde den balance mellem produktion og natur, hvor man både kan værne om naturen og samtidig fortsætte og udvikle landbruget – en udvikling som jo også er en forudsætning for at lave miljøforbedringer af produktionen” siger viceformand i L&F Lars Hvidtfeldt.

”Hvis Folketinget vil af med husdyrproduktionen i nogle områder, så må staten købe bedrifterne. Men nu tvinger man mange landbrug ind i en nedslidningsstrategi, hvor de ikke har mulighed for at udvikle bedriften, og hvor de til sidst står med et landbrug, som intet er værd. Det er ikke rimeligt.”

Det meste er ren dansk regulering
I de tre kategorier af natur, som man arbejder med i Danmark, er kun en del af kategori 1 naturen underlagt EU-regler. Resten er ren dansk regulering. Den sidste kategori, kategori 3, omfatter alle mulige små klatter af natur over hele landet. De områder kan ændre sig og pludselig og uden varsel blive til kategori 2 natur, og så begrænses udviklingsmulighederne for landmanden markant. Så uforudsigelige erhvervsvilkår kan landmændene ikke leve med.

Det er lykkedes Landbrug & Fødevarer at få med i Naturpakken fra 2016, at der skal udarbejdes et nyt beslutningsgrundlag for ammoniakreguleringen. Det arbejder de på nu i Miljøstyrelsen. Det arbejder følger L&F tæt, og vi er i løbende dialog med styrelsen og Miljø- og Fødevareministeriets departement.

Ude af proportion
L&F mener ikke, at de alvorlige konsekvenser for husdyrproduktionen er proportionale med den effekt, der opnås i naturen. L&F ønsker en ammoniakreguleringen, der integreres med en målrettet, omkostningseffektiv naturforvaltning.

De specifikke ammoniakkrav skal fokuseres på vores værdifulde EU-beskyttede natur. Den samlede indsats for disse naturområder skal styrkes gennem en bred vifte af virkemidler, så man ikke kun ser på ammoniak.

I sidste ende skal et flertal i Folketinget overbevises om, at ammoniakreglerne er forfejlede, før reglerne kan blive ændret.

Ida Storm

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk