Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Hurtigere miljøgodkendelser igen i 2017

Sagsbehandlingstiden for de store og mellemstore husdyrbrug er faldet til i gennemsnit 4,4 måneder i første halvdel af 2017. Mange kommuner har fået et godt tag på sagsbehandlingen, men der er stadig enkelte kommuner, der hænger i bremsen.

I første halvdel af 2017 er sagsbehandlingstiden for de store og mellemstore husdyrbrug faldet til i gennemsnit 4,4 måneder. Dermed fortsætter de sidste års positive udvikling med, at det går hurtigere og hurtigere, når et husdyrbrug skal have en miljøgodkendelse.

Det er glædeligt, at mange kommuner har fået et godt tag på sagsbehandlingen, så det ikke er en forhindring for at udvide eller ændre på bedriften. Der er hele 12 kommuner, der har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid under 3 måneder for de mellemstore og store husdyrbrug (de såkaldte § 11- og §12-sager).

Kommuner hænger i bremsen
Der er stadig enkelte kommuner, der hænger lidt i bremsen. Svendborg og Langeland er bundscorere med i gennemsnit over 1 år til at afslutte de få sager, de har behandlet, men også Skive, Rebild og Silkeborg kommune ligger blandt de 10 kommuner med gennemsnitlige sagsbehandlingstider over 6 måneder.

Det er også værd at bemærke opgørelsen over igangværende sager, der har været mindst 9 måneder undervejs – den såkaldte sagspukkel. Hvis mange af de igangværende sager, allerede inden de er afgjort, har været længe undervejs, vil sagsbehandlingstiden uvægerligt blive lang i de kommende opgørelser. Det gælder for eksempel i Odsherred kommune, hvor 4 ud af 5 igangværende sager har været mere end 9 måneder undervejs. Eller i Rebild kommune, hvor det er 6 ud af de 13 igangværende sager, hvor afgørelsen trækker ud.

Brug for ros eller ris
L&F vil gerne opfordre de enkelte landboforeninger til at kigge opgørelsen over sagsbehandlingstider igennem og se, om nogle af kommunerne i deres nabolag har brug for ros eller ris. Sagsbehandlingstiderne kunne også være et relevant emne at tage op lokalt i forbindelse med kommunalvalget i denne måned.

Med den nye husdyrregulering, der er trådt i kraft 1. august i år, har L&F en klar forventning om, at sagsbehandlingstiderne kan blive endnu kortere på sigt.

Men der er nogle udfordringer, der kan give lidt bump på vejen. Blandt andet er der indsendt rigtig mange ansøgninger i det gamle system inden den 1. august. De skal færdigbehandles efter de gamle regler samtidig med, at kommunerne skal sætte sig ind i den nye måde at gøre tingene på i de sager, der er sendt ind efter 1. august.

Fortsat fokus på sagsbehandlingstider
Der er en risiko for, at det vil betyde stigende sagsbehandlingstider en overgang. Det er derfor vigtigt, at kommunerne sætter tid og mandskab af for at minimere risikoen.

Derfor vil L&F fortsat holde skarpt øje med udviklingen i sagsbehandlingstiderne og presse på for løsninger, hvis der er dele af den nye regulering, der viser sig at sluge særlig meget tid under sagsbehandlingen.

Miljøstyrelsens opgørelse over alle kommunernes sagsbehandlingstider kan ses her: Sagsbehandlingstider

Her kan du se lister over de 10 hurtigste og langsomste kommuner.

Ida Storm

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk