Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

L&F får medhold i den sidste af de 7 synder

En ny rapport fra Aarhus Universitet konkluderer, at kvælstofudledningen i år 1900 var væsentligt højere end hidtil antaget. Dermed har L&F fået medhold i den sidste af de 7 synder.

I rapporten fra det internationale evalueringspanel fik L&F medhold i seks ud af de syv synder. Den sidste synd valgte panelet ikke at forholde sig til, da den lå uden for deres kommissorium. Det handler om referencetilstanden, år 1900, som L&F ikke mener, er estimeret korrekt i vandplanerne.

Nu har en ny rapport fra Aarhus Universitet genbesøgt problemstillingen, og den konkluderer, at kvælstofudledningen i år 1900 var væsentligt højere end hidtil antaget. Hvor det gamle estimat lød på kvælstofkoncentrationer mellem 0,6 og 1,5 mg N / liter vand, ligger det nye estimat i intervallet 1,2 – 2,2 mg N / liter.

Vi måles op mod år 1900
Kvælstofudledningen i år 1900 er væsentlig, fordi det er den, miljømålene tager udgangspunkt i. Den gode økologiske tilstand er, ifølge Vandrammedirektivet, en tilstand, der afviger ”svagt” fra den uberørte, eller reference-, tilstanden. Jo højere kvælstofudledningen antages at have været i år 1900, desto højere vil miljømålene i vandplanerne i dag altså blive. Det er derfor af stor betydning, at kritikken fra L&F endnu en gang viser sig at holde vand, og at vi nu har et højere referencemål at tage udgangspunkt i.

Der er stadig noget at komme efter
Selvom vi er glade for de nye referencetal, mener SEGES stadig, at kvælstofudledningen i år 1900 er undervurderet. Det skyldes, at man i nogle vandoplande overvurderer, hvor stor retentionen var i år 1900. Altså, at man i nogle vandoplande overvurderer hvor meget kvælstof, der dengang blev fjernet fra vandet på vej fra jord til fjord.

Betydningen af de nye tal endnu ikke kendt
Der er endnu ikke overblik over, hvad de nye vurderinger betyder for miljømålene specifikt i de enkelte vandområder. Hvis det reviderede referencemål ganges op til landsplan, svarer det til, at referenceudledningen vil være 5 – 12.000 tons højere end i vandplanernes nuværende udformning. Det må siges at være en del, i og med at kvælstofudledningen ifølge de nuværende vandplaner skal reduceres med 13.000 tons på landsplan, for at vi skulle komme i mål.

L&F opfordrer ministeren til hurtigst muligt at få afklaret betydningen af de nye vurderinger for miljømålene, vandområde for vandområde. Kun på denne måde kan vi undgå at iværksætte dyre indsatser, der kan vise sig at være helt overflødige.

Indhold

Marie van Maarschalkerweerd

Seneste nyt fra lf.dk