Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Workshop satte fokus på vådområdeindsatsen

Landbrug & Fødevarer har i samarbejde med Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen afholdt en workshop med fokus på at finde løsninger på de udfordringer, som lodsejerne møder, når der skal søges tilskud på arealerne.

Landbrug & Fødevarer er meget optaget af at få forenklet reglerne og få sat lodsejeren oplevelser i centrum i vådområdeprojekterne. En stor vådområdeindsats er i gang i Danmark. 1,6 mia. kr. er afsat i perioden 2017-2020. Det er derfor vigtigt at sikre, at der ikke opleves administrative forhindringer for lodsejerne, som i sidste ende kan medføre, at lysten til at indgå i projekter mindskes.

Landbrug & Fødevarers mål er, at tilskudsordningerne skal være enkle og forudsigelige, at det er enkelt at søge om tilskud, at der sker en præcis overleveringsforretning til lodsejeren og at der sker en tidlig forventningsafstemning i forhold til hvilke tilskud der kan søges på arealerne.

Samle relevante aktører
Målet med workshoppen var at samle alle relevante parter, der er involveret i vådområdeprojekter og i fællesskab arbejde på løsninger, der kan gøre det mere enkelt for lodsejere at gå ind i vådområdeprojekter og at forudsige konsekvenser i forhold til EU-tilskud, så frivilligheden understøttes bedst muligt.

Det primære fokus var på de udfordringer, der opstår med støtteordninger, der søges på arealerne, når projekterne er etableret. Det vil sige det 20-årige fastholdelsestilskud, grundbetaling, tilskud til pleje af græs- og naturarealer m.m.

På workshoppen deltog både Miljøstyrelsen, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Naturstyrelsen, KL, kommuner, lodsejere og konsulenter. Det gav en god og konstruktiv debat.

Der arbejdes videre med de gode ideer
Under workshoppen kom der rigtig mange gode og konstruktive ideer og forslag til hvordan reglerne og processerne kan forenkles og forbedres.

Myndighederne vil nu arbejde videre med forslagene. I Landbrug & Fødevarer ser vi frem til, at der kommer en række gode løsninger på de udfordringer som lodsejerne møder. Vi fortsætter det politiske arbejde med at få forenklet reglerne.

Maria Skovager Østergaard

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk