Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Partnerskabsaftale skal fremme præcisionslandbrug

Landbrug & Fødevarer indgår partnerskabsaftale med Miljø- og Fødevareministeriet om smart regulering. Det gør vi for at afsøge mulighederne for at bruge data fra erhvervet til at skabe en smartere regulering, der kan give landmændene færre omkostninger, enklere administration, bedre retssikkerhed samt give mindre belastning af miljøet.

I frokostpausen på delegeretmødet onsdag den 8. november offentliggøres et nyt partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet om præcisionslandbrug og smart regulering.

Brug af data er en vigtig del af fremtiden for vores erhverv. Udbredelsen af præcisionslandbrug har allerede været i gang længe. Landbruget er et af de erhverv, hvor vi har allermest data. Vi har digitale teknologier, baseret på data fra satellitbilleder, GPS-udstyr og sensorer på markredskaber og droner. I KIK-databasen i fjerkræbranchen, bliver data fra fodermøller, bedrifter og slagterier sat sammen, og det er med til at forbedre produktiviteten, dyrevelfærden, miljøet og kvaliteten.

Brug af teknologierne er for den enkelte landmand først og fremmest drevet af, at landmanden reducerer sine omkostninger og øger udbytterne gennem mere præcis og behovsstyret tildeling af gødning og sprøjtemidler, intelligent pløjning og forbedret logistik.

Men digitalisering kaster også andre muligheder af sig.

Landbrug & Fødevarer har, på baggrund af anbefalingerne fra Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen, besluttet, at vi skal afsøge potentialet i ’smart regulering’ – altså en smartere regulering fra myndighedernes side, hvor der tages udgangspunkt i data baseret på den virkelige miljøpåvirkning på den enkelte bedrift. Vi ønsker, at det skal give den enkelte landmand større fleksibilitet til at vælge de løsninger, der passer bedst lokalt.

Potentiale til at forenkle regler
Derfor indgår vi nu et partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet om præcisionslandbrug og smart regulering. Et partnerskab, hvor vi i det kommende år følger konkrete pilotprojekter, der har potentiale til at føre til enklere miljøregler og administration. 

Vores mål er, at præcisionslandbrug skal give landmanden mere frihed til selv at kunne tilrettelægge driften ud fra faglige og driftsmæssige beslutninger samtidig med, at der tages de nødvendige hensyn til miljø og natur. Kort sagt at give plads til godt landmandskab.

Med partnerskabet udforsker vi potentialet i et samarbejde om data. Partnerskabet har til formål at ’understøtte og følge konkrete pilotprojekter og tests, der kan føre til enklere miljøregler, enklere administration og kontrol og/eller bedre retssikkerhed for landmænd, samt muligheder for udvikling og eksport af teknologier’.

Med andre ord er vi med partnerskabet med til at sætte rammerne, og skal forholde os til udfordringer vedr. retssikkerhed og arbejde for, at brugen af data skal give færre omkostninger og mindre administrativt bøvl.

Partnerskab løber et år
Der vil ikke blive udleveret specifikke data til myndighederne.

Hvis der undervejs i partnerskabet er enighed om at igangsætte konkrete pilotprojekter, der forudsætter deling af data, vil der blive indgået en separat aftale om det mellem de parter, der har rettighederne til de pågældende data. 

Partnerskabet løber som udgangspunkt et år. Der vil vi så tage stilling til, om det giver mest værdi at fortsætte arbejdet med præcisionslandbrug og smart regulering i partnerskabet eller i andet regi. 

Vi griber mulighederne i samarbejdet, og så vil vi selvfølgelig løbende forholde os til, om vi er på rette vej.

I kan læse partnerskabsaftalen her.

 

 

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk