Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Politisk enighed om ny ferielov

Folketinget vedtog den 31. oktober 2017 med stort flertal en ny ferielov. Den skal træde i kraft den 1. september 2020. Baggrunden for den nye ferielov er, at den hidtidige er i strid med EU-retten.

I henhold til EU’s. arbejdstidsdirektiv har alle lønmodtagere ret til fire ugers betalt ferie, der skal afholdes og optjenes inden for en 12 måneders periode. Den nuværende danske ferielov lever ikke op til dette, idet der kan gå helt op til 16 måneder, før en nyansat medarbejder får ret til betalt ferie.
Dette er den væsentligste grund til, at ferieloven nu laves om.

Derfor offentliggjorde Beskæftigelsesministeriet tirsdag den 22. august 2017 en betænkning om en ny ferielov, og forslaget om en ny ferielov blev vedtaget i Folketinget med stort flertal den 31. oktober.

De nye regler træder i kraft den 1. september 2020.

Samtidighedsferie
På de fleste punkter bliver den nye ferielov lige som den eksisterende. Medarbejderne optjener fortsat 2,08 dages ferie for hver måned, de er ansat, og ferieprocenten er også fremadrettet 12,5 pct.

Den væsentligste ændring er, at det fremover bliver såkaldt samtidighedsferie. Det betyder, at ferie ikke længere skal afholdes forskudt af det tidspunkt, hvor den er optjent. Fremover kan medarbejderen afholde ferie samtidig med, at den optjenes. Når medarbejderen har arbejdet en måned, har vedkommende ret til at holde 2,08 dages ferie.

Ferieåret ændres
For at medarbejderne kan nå at optjene nok ferie til at holde tre ugers hovedferie i ferieperioden, ændres ferieåret, så det fremover kommer til at gå fra den 1. september til den 31. august.

Hvis en medarbejder ikke holder ferie i perioden 1. september til 1. maj, betyder det, at medarbejderen har optjent 16,64 dage til afholdelse i hovedferieperioden, der som hidtil går fra 1. maj til 30. september.

Dermed har medarbejderen som hidtil mulighed for at holde tre ugers sammenhængende ferie i perioden den 1. maj til 30. september.

Overgangsordning
Når den nye ferielov med samtidighedsferie træder i kraft den 1. september 2020, vil medarbejdere, der har været beskæftiget fra den 1. september 2019 til den 1. september 2020, have optjent 25 dages ferie.

Hvis disse optjente feriepenge skulle udbetales til medarbejderne, ville det være en meget stor økonomisk belastning for de virksomheder, som ikke afregner til feriekonto.

Derfor bliver der etableret en fondsordning, så virksomhederne kan beholde værdien af disse fem uger, indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Alternativt kan virksomheden indbetale de fem ugers ferie til den nye fond.

Charlotte Drachmann Jørgensen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk